Reglement

Reglement for Ergometer

Tillæg til reglement for eKaproning

Hvordan fungerer teknikken?
På roning.dk/eKaproning finder du en brugermanual. Læs den grundigt, så kommer du godt i gang.

Løbsafvikling

Vigtig helbredsmæssig anbefaling
Ergometerroning udsætter din krop for maksimal belastning, og organisationen påtager ikke ansvar for ildebefindende eller skader forårsaget som konsekvens. Hvis du er i tvivl, bør du søge helbredsmæssig råd inden deltagelse.

Løbsdistancer:
100 m: løb: 601-602
200 m: løb: 603-612
1.000 m: løb: 200-231
2.000 m: løb: 101-171, 326-340, 401-410, 900-904
4x500 m: Stafetløb: 500-502, 701, 703 -ej udskrevet
4x1000m: Stafetløb: 702 -ej udskrevet

2 minutters løb: 306-317, Jun E, D (12 år og under)
3 minutters løb: 318-321, Jun CII (13 år )
4 minutters løb: 322-325, Jun C (14 år )
Se iøvrigt løbsliste

Race Lobby (NYT)
Atleterne skal have tilmeldt sig i "race lobbyen" umiddelbart inden konkurrencen, senest 10 minutter før start. Race lobby åbner 45 min før start, vi anbefaler deltagerne tilmelder sig i god tid inden planlagt start. For sen ankomst i lobbyen kan kan medføre diskvalifikation. Vi anbefaler at man har den tilsluttede PCs skærm indenfor deltagers/coachens synsfelt, da der kan komme vigtige meddelelser umiddelbart inden start på skærmen.

Start og Under løb (NYT)
Deltagerne skal være opmærksom på at afstanden mellem "Attention" og "Row" meddelserne på PM5 er længere end normalt. Tyvstarter vil blive detekteret. Når løbet er sat igang og der ikke er tyvstart forsættes med at ro uanset om forbindelsen mistes. I tilfælde af mistet forbindelse under løbet tages et billed af PM monitoren umiddelbart efter løbet og det indsendes til [email protected]

Coaching
Det er tilladt for hver roer at have en træner (eller anden person) siddende ved siden af ergometret til at coache under løbet. 

Dommere og officials
Et antal danske dommere og officials vil overvåge stævnet, deres instruktioner skal følges.

Eftertilmelding
Efter tilmeldingfristens udløb kan der ikke tilmeldes. 

Information on alder
Aldersgruppen fastlægges som beskrevet i Ergometerreglementet.

Letvægt (LW) (ÆNDRET)
Indvejning: Kan foretages tidligst 2,5 time før og senest 1 time før roerens første start på løbsdagen. Dette dokumenteres med billed dokumentation af: vægt, dato og deltager/roer og sendes til [email protected]

Vægtgrænser:

  • Senior/masters kvinder: 61,5 kg
  • Senior/masters mænd: 75,0 kg

Medaljer (NYT og ÆNDRET)

Medaljer vil blive fremsendt til mandskabslederen klubvis eller afhentes i Bagsværd Roklub (efter aftale) umiddelbart efter regattaen. Den enkelte klub kan vælge at lave en lokal fejring.
Der uddeles medalje til vinderen, til nummer 2, hvis der er mere end 3 deltagere og til nr. 3, hvis der er mere end 6 deltagere i løbet.

I løb 405-408 bliver vinderene dansk DIF-mester, kun roere fra klubber under DFfR kan deltage. I resten af løbene bliver vinderen forbundsmester.
Vi opfordrer de fire første deltagere i løb 405-408 (DIF mesterskabsløb) til at dokumentere ergometer udlæsning sammen med identifikation på roeren enten med video eller andet billed materiale.

Resultater
Resultater vil være tilgængelige løbende under stævnet på time-teams hjemmeside: https://regatta.time-team.nl/danske/2021/results/events.php De officielle resultater kommer efter stævnet på roning.dk og ergometertider.dk

Protest/klager (NYT)
Protest eller klager omkring løbsafvikling eller andre forhold omkring det enkelte løb skal fremsendes skriftligt hurtigst muligt og senest 5 min efter løbsafslutning til: [email protected] eller SMS til stævneledelsen.

Anden løbsinformation
Afhængig af antal deltagere kan flere løb afvikles samtidig (i en blok) - se løbsliste med foreløbig tidsplan. Vi forventer startlisten er klar 7 dage inden stævnet. 
De enkelte blokke vil blive afviklet med et variabelt interval (15-20 min). Hver blok vil maximalt have 40 deltagere/ergometre samtidig.

Ris/Ros modtages gerne på nedenstående email.

Doping kontrol
Anti Doping Danmarks regler er gældende. Anti Doping Danmark kan foretage doping kontrol under stævnet.

Kontakt detaljer
Dansk Forening for Rosport
Skovalléen 38A
DK – 2880 Bagsværd
DANMARK
Tel +45 4444 0633

Stævneledelsen
Meet fra kl 08:30 Lørdag: https://meet.google.com/cih-pccn-vcn
E-mail: [email protected]
Tlf: +45 29803342

Trailerparkering