Søvejsregler

Ifølge søvejsreglerne.

Særlige begrænsninger i Sønderborg:
Roning under broklapperne på Chr. X's bro inde i havnen er ikke tilladt
Roning indenfor de gule markeringsbøjer ved stenrev lige sydøst for havnen er ikke tilladt.

Evt. øvrige aktuelle problemer informeres om ved styrmandsbriefingen i klubben inden løbenes afvikling.