Tidsplan - Open Nordic - Indoor Rowing Championships 2021

Tidsplan Første del
Starttid Løb nr. Antal Distance Kode Beskrivelse Heat Type
2021-03-20 09:00 100 4 1000m 30+WErgo Masters Kvinder 30+ Ergo 1. Afdeling
102 4 1000m 30+LWErgo Masters Kvinder 30+ letvægt Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 09:10 101 6 1000m 30+MErgo Masters Mænd 30+ Ergo 1. Afdeling
103 4 1000m 30+LMErgo Masters Mænd 30+ letvægt Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 09:20 104 5 1000m 40+WErgo Masters Kvinder 40+ Ergo 1. Afdeling
106 2 1000m 40+LWErgo Masters Kvinder 40+ letvægt Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 09:30 105 23 1000m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 09:40 108 9 1000m 50+WErgo Masters Kvinder 50+ Ergo 1. Afdeling
110 2 1000m 50+LWErgo Masters Kvinder 50+ letvægt Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 09:50 109 17 1000m 50+MErgo Masters Mænd 50+ Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 10:00 107 2 1000m 40+LMErgo Masters Mænd 40+ letvægt Ergo 1. Afdeling
111 3 1000m 50+LMErgo Masters Mænd 50+ letvægt Ergo 1. Afdeling
115 2 1000m 55+LMErgo Masters Mænd 55+ letvægt Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 10:10 113 12 1000m 55+MErgo Masters Mænd 55+ Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 10:20 112 1 1000m 55+WErgo Masters Kvinder 55+ Ergo 1. Afdeling
114 3 1000m 55+LWErgo Masters Kvinder 55+ letvægt Ergo 1. Afdeling
116 1 1000m 60+WErgo Masters Kvinder 60+ Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 10:30 117 10 1000m 60+MErgo Masters Mænd 60+ Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 10:40 122 1 1000m 65+LWErgo Masters Kvinder 65+ letvægt Ergo 1. Afdeling
124 1 1000m 70+WErgo Masters Kvinder 70+ Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 10:50 119 6 1000m 60+LMErgo Masters Mænd 60+ letvægt Ergo 1. Afdeling
131 1 1000m 65+MErgo Masters Mænd 65+ Ergo 1. Afdeling
135 2 1000m 70+MErgo Masters Mænd 70+ Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 11:00 137 3 1000m 70+LMErgo Masters Mænd 70+ letvægt Ergo 1. Afdeling
139 2 1000m 80+MErgo Masters Mænd 80+ Ergo 1. Afdeling
141 1 1000m 80+LMErgo Masters Mænd 80+ letvægt Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 11:15 150 3 2min U11 WErgo Piger U11 Ergo 1. Afdeling
151 4 2min U11 MErgo Drenge U11 Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 11:25 152 3 2min U12 WErgo Piger U12 Ergo 1. Afdeling
153 3 2min U12 MErgo Drenge U12 Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 11:35 154 8 2min U13 WErgo Piger U13 Ergo 1. Afdeling
155 9 2min U13 MErgo Drenge U13 Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 11:45 156 15 3min U14 WErgo Piger U14 Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 11:55 157 7 3min U14 MErgo Drenge U14 Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 12:05 158 19 4min U15 WErgo Piger U15 Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 12:15 159 8 4min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 12:25 160 13 2000m U16 WErgo Piger U16 Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 12:40 161 20 2000m U16 MErgo Drenge U16 Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 12:55 162 10 2000m U17 WErgo Piger U17 Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 13:10 163 26 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 13:25 164 17 2000m U18 WErgo Piger U18 Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 13:40 165 18 2000m U18 MErgo Drenge U18 Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 13:55 166 6 2000m U19 WErgo Piger U19 Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 14:10 167 22 2000m U19 MErgo Drenge U19 Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 14:25 168 2 2000m U23 LWErgo Kvinder U23 letvægt Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 14:40 169 5 2000m U23 LMErgo Mænd U23 letvægt Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 14:55 170 7 2000m U23 WErgo Kvinder U23 Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 15:10 171 11 2000m U23 MErgo Mænd U23 Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 15:25 172 3 2000m LWErgo Kvinder letvægt Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 15:40 173 8 2000m LMErgo Mænd letvægt Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 15:55 174 7 2000m WErgo Kvinder Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 16:10 175 10 2000m MErgo Mænd Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 16:25 200 4 1000m WErgo Kvinder Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 16:35 201 10 1000m MErgo Mænd Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 16:45 176 4 100m U13 WErgo Sprint Piger U13 Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 16:50 177 6 100m U13 MErgo Sprint Drenge U13 Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 16:55 178 17 200m U15 WErgo Sprint Piger U15 Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 17:00 179 8 200m U15 MErgo Sprint Drenge U15 Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 17:06 180 20 200m U17 WErgo Sprint Piger U17 Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 17:12 181 18 200m U17 MErgo Sprint Drenge U17 Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 17:18 182 10 200m U19 WErgo Sprint Piger U19 Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 17:24 183 20 200m U19 MErgo Sprint Drenge U19 Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 17:30 184 5 200m U23 WErgo Sprint Kvinder U23 Ergo 1. Afdeling
186 5 200m WErgo Sprint Kvinder Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 17:36 185 8 200m U23 MErgo Sprint Mænd U23 Ergo 1. Afdeling
187 10 200m MErgo Sprint Mænd Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 17:42 188 1 200m 30+WErgo Sprint Masters Kvinder 30+ Ergo 1. Afdeling
190 2 200m 40+WErgo Sprint Masters Kvinder 40+ Ergo 1. Afdeling
192 2 200m 50+WErgo Sprint Masters Kvinder 50+ Ergo 1. Afdeling
194 1 200m 60+WErgo Sprint Masters Kvinder 60+ Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 17:48 189 5 200m 30+MErgo Sprint Masters Mænd 30+ Ergo 1. Afdeling
191 10 200m 40+MErgo Sprint Masters Mænd 40+ Ergo 1. Afdeling
2021-03-20 17:54 193 10 200m 50+MErgo Sprint Masters Mænd 50+ Ergo 1. Afdeling
195 4 200m 60+MErgo Sprint Masters Mænd 60+ Ergo 1. Afdeling
197 1 200m 70+MErgo Sprint Masters Mænd 70+ Ergo 1. Afdeling
199 1 200m 80+MErgo Sprint Masters Mænd 80+ Ergo 1. Afdeling