Kontakt

Sportsroningschef (+ forespørgsler om bådelån):

Jan P. Mikkelsen, e-mail: sport@danskestudentersroklub.dk