Reglement

Der roes efter DFfR’s kaproningsreglement. TU Cup løb afvikles efter særlige TU Cup regler.

Rowing according to Danish Rowing competition rules. TU cup races take place according to TU cup rules

 

Tilmelding / registstratin dealine senest onsdag d. 26 juni kl 12.00

 

 

 

Efteranmeldelse kan ske i løb, hvor der er ledige baner, altså under 6,12,18.... tilmeldte. Se terminer under tilmelding.

Late entries are accepted unless it involves changing heat order or start times

 

Bemærk at en roer KUN må tilmeldes i 2 løb pr dag i TU-cup

 Notice that one rower can only be registered in two races each day in TU cup 

Masters løb/race  i heat over 1000m.

Søndagens løb  i jun B og C afvikles i afd

 

Sundays races in Jun c and b are to be held in direct finals

 

 

Løbsafvikling

Regattaen forbeholder sig retten til at sammenlægge løb

The regatta reserves the rigth to add two races into one

Bemærk at det kun er de hold/klubber der har betalt startgebyr der vises.

Notice that only teams/clubs having paid entry fees can be seen

 

 

Trailerparkering

 

Respekter de afmærkede stier mod ud og indgangsbroer

           og de anviste parkeringmuligheder - alle biler holdes udenfor bådepladsen og tilkørselstien 

Please respect the marked trails near exit and entrance bridges and the marked parking places - all cars outside the boat place and entrance path.

 

Bemærk at telte på pladsen + 50 m2  skal være certificerede - iht. brandmyndighederne

Husk at medbringe en pulverslukker ifbm madlavning - gas grill etc  pga tørke- brandfare

 

Please note that tents to be used on the tent pitch + 50 m2 should be certified -according to the fire authorities.

Remember to bring along a power extinguisher in connection with cooking - gasgrills etc. due to drougth - fire