Forplejning

 

Der sælges diverse drikkevarer samt frugt,is,toast og kage i Sorø Roklub

Various beverages,fruit,ice, toast and cakes are sold in Sorø Roklub

Overnatning

Approach can be made to coordinator: 

Henvendelse kan ske til koordinator på dette :[email protected]

+45 22 77 49 02

 

 

 
Der er ledige pladser på Sorø Borgerskole og i Sorø Hallen (der skal medbringes liggeunderlag). Frist senest 20. juni 2024 med angivelse af hvor mange personer der skal overnatte.
 
 - Overnigth pitches on Sorø Borgerskole and in the sports hal ( sleepingad must be brougth along). Time limit not later than 20 juni 2024 stating number of persons who want to stay overnigth
 

Øvrigt vigtigt omkring overnatning:

 
 
Af hensyn til brandmyndighederne skal alle klubber angive:
 
Antal der overnatter
Ankomst og afgangstidspunkt