Reglement

Gældende reglementer og sikkerhedsforhold:


Regattaen følger ”DFfR’s Regelsæt for Beach Sprint”  https://roning.dk/app/uploads/2022/06/Vejledende-regelsaet-for-Coastal-Beach-Sprint_06-2022.pdf

Der sikres højst mulig sikkerhed i kraft af følge- og dommerbåde på og langs banen.

Bådene er monteret med manuelle oppustelige redningsveste, roere under 18 år skal ro med redningsveste.

Løbsafvikling

Beach Sprint Regattaen er for coastalbåde, bådtyper:
a) Single (C1X)
b) Dobbelt sculler (C2X)

Der udskrives løb for både mænd og kvinder for begge bådtyper. Der udskrives mixløb i C2X

Der udskrives løb for følgende klasser:
a) Open klasse. Roere der er fyldt 18 år. Juniorer fra 15 år kan deltage.

Minimum tilmeldte pr. klasse er 4 hold.

Tilmelding

Startgebyrer: C1X: 210,- kr. C2X: 320,- kr. (inkl. gebyr for tilmelding og brug af regatta-systemet).
Startgebyret betales i forlængelse af tilmeldingsproceduren på DFfR tilmeldingssystem.

Ved afmelding efter anmeldelsesfristens udløb refunderes indbetalte startgebyrer ikke. 

Banen

Beach Sprint består af – mellem 10-50 m løb på stranden –  ro 250 meter ud med slalom om to bøjer – vende rundt om en vendebøje og lige tilbage. Derefter løb tilbage på stranden til mål, som er det samme sted som starten. Se kort på https://roning.dk/kerneydelser/kap-og-bredderoning/coastal-vm/

Der orienteres om mulige ændringer i start/mål-procedurer, baneforhold og sikkerhedsforhold, hvis vejrforholdene gør dette nødvendigt.

Tidsskema

 Bliver lagt på dagen før - løbene afvikles i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00 samt mellem kl. 13.00 og 16.00.

 

Både.

Arrangørerne stiller både til rådighed for deltagerne, og bådene skal benyttes, for at skabe lige vilkår for alle deltagere.

Regatta afvikling:

Regattaen afvikles som en cup – altså med kvartfinale, semifinale og finale, samt løb om 3-4 pladsen.

Ved tilmelding af antal som ikke passer ind i kvart- semi- og finale, vil organisationskomiteen
prioritet være følger:
1. Et hold fra hver klub – klubben bestemmer selv.
2. Resten - bedste tid i enkelt start. (kan foregå som løbende start – altså ikke nødvendigvis med 10 min. mellemrum)
3. Lodtrækning.

Minimum pr. klasse er 4 hold.


Målet er at så mange kommer i aktion som muligt. Afgrænsningen er den tid som er til rådighed.
Organisationskomiteen planlægger konkurrencen/regattaen på dagen, når de kender de deltagende hold.


Medaljer:
Der er medaljer til nr. 1,2 og 3 i alle klasser

Trailerparkering