Reglement

14.6.2017  AFLYST GRUNDET FOR FÅ TILMELDTE HOLD

Vi henviser til vores indbydelse, hvor "reglementet" er beskrevet:
http://www.aarhusroklub.dk/  Find Jysk Maraton 2017 i topmenuen.


Praktiske og sikkerhedsmæssige forhold:

Når holdet er tilmeldt på Regattahæftet, bedes sendt en mail til Jysk Maraton 2017 / [email protected], hvor der oplyses telefon nr. på den telefon, der kan kontaktes fra regattakomiteen inden arrangementet, og som også skal med i båden ved maratonroningen.

Løbsafvikling

14.6.2017  AFLYST GRUNDET FOR FÅ TILMELDTE HOLD

Løbet afvikles fra lørdag 24.6. kl 12.00 til søndag kl 10.00.

For gyldig tidsregistrering skal båd senest være i mål søndag 25.6. kl 10.00

Starttiden besluttes af det enkelte hold, dog kan dommerne fastsætte andet tidspunkt, hvis øvrige forhold taler herfor.

Ovenstående gælder for alle både tilmeldt 1/1 og ½ maraton.

Ved 1/1 maraton har bådholdet mulighed for en 1 times pause(halvvejs i løbet). Tiden stoppes i det øjeblik båden passerer en linje ud i havnebassinet fra bro v. slæbested for Roklubben ARA og Aarhus Studenter Roklub.

Tiden startes igen senest 60 min. efter.

Trailerparkering

På den af regattasekretariatet anviste plads - dette SKAL respekteres.
Der er store byggerier og vejomlægninger igang i Aarhus - dette påvirker også trafikken og parkering ved roklubberne.