Tidsplan - Nordic Masters Rowing Regatta 2023

Tidsplan Første del
Starttid Løb nr. Antal Distance Kode Beskrivelse Heat Type
2023-08-25 15:00 126 5 1000m Masters M4X Masters Mænd Masters 4X 1. Afdeling
2023-08-25 15:05 103 3 1000m Masters W2X Masters Kvinder Masters 2X 1. Afdeling
2023-08-25 15:10 106 4 1000m Masters W1X Masters Kvinder Masters 1X 1. Afdeling
2023-08-25 15:15 103 4 1000m Masters W2X Masters Kvinder Masters 2X 2. Afdeling
2023-08-25 15:20 104 2 1000m Masters M2- Masters Mænd Masters 2- 1. Afdeling
2023-08-25 15:25 105 4 1000m Masters M2X Masters Mænd Masters 2X 1. Afdeling
2023-08-25 15:30 105 3 1000m Masters M2X Masters Mænd Masters 2X 2. Afdeling
2023-08-25 15:35 111 6 1000m Masters W2X Masters Kvinder Masters 2X 2. Afdeling
2023-08-25 15:40 112 3 1000m Masters M1X Masters Mænd Masters 1X 2. Afdeling
2023-08-25 16:00 112 4 1000m Masters M1X Masters Mænd Masters 1X 1. Afdeling
2023-08-25 16:05 111 4 1000m Masters W2X Masters Kvinder Masters 2X 1. Afdeling
2023-08-25 16:10 127 2 1000m Masters M1X Masters Mænd Masters 1X 1. Afdeling
2023-08-25 16:15 116 3 1000m Masters M2X Masters Mænd Masters 2X 1. Afdeling
2023-08-25 16:30 118 5 1000m Masters M2X Masters Mænd Masters 2X 1. Afdeling
2023-08-25 16:35 101 6 1000m Masters M1X Masters Mænd Masters 1X 1. Afdeling
2023-08-25 16:40 102 1 1000m Masters W4X Masters Kvinder Masters 4X 1. Afdeling
131 1 1000m Masters W4X Masters Kvinder Masters 4X 1. Afdeling
2023-08-25 16:45 118 4 1000m Masters M2X Masters Mænd Masters 2X 3. Afdeling
2023-08-25 16:50 115 3 1000m Masters W1X Masters Kvinder Masters 1X 1. Afdeling
107 1 1000m Masters W1X Masters Kvinder Masters 1X 1. Afdeling
2023-08-25 16:55 118 4 1000m Masters M2X Masters Mænd Masters 2X 2. Afdeling
2023-08-25 17:15 125 2 1000m Masters W2X Masters Kvinder Masters 2X 1. Afdeling
2023-08-25 17:20 122 4 1000m Masters W1X Masters Kvinder Masters 1X 1. Afdeling
2023-08-25 17:25 132 4 1000m Masters W2X Masters Kvinder Masters 2X 1. Afdeling
2023-08-25 17:30 130 2 1000m Masters M2X Masters Mænd Masters 2X 1. Afdeling
2023-08-25 17:35 114 1 1000m Masters M2- Masters Mænd Masters 2- 1. Afdeling
123 1 1000m Masters M2- Masters Mænd Masters 2- 1. Afdeling
2023-08-25 17:40 128 2 1000m Masters M8+ Masters Mænd Masters 8+ 1. Afdeling
109 1 1000m Masters M8+ Masters Mænd Masters 8+ 1. Afdeling
404 1 1000m Masters W/M 8+ Masters Kvinder/mænd Masters 8+ 1. Afdeling
2023-08-25 17:45 406 4 1000m Masters W/M 2X Masters Kvinder/mænd Masters 2X 2. Afdeling
2023-08-25 18:00 406 6 1000m Masters W/M 2X Masters Kvinder/mænd Masters 2X 1. Afdeling
2023-08-25 18:25 407 3 1000m Masters W/M 4X Masters Kvinder/mænd Masters 4X 1. Afdeling
2023-08-25 18:30 403 6 1000m Masters W/M 2X Masters Kvinder/mænd Masters 2X 1. Afdeling
2023-08-25 18:35 120 1 1000m Masters M4- Masters Mænd Masters 4- 1. Afdeling
405 1 1000m Masters W/M 4X Masters Kvinder/mænd Masters 4X 1. Afdeling
2023-08-25 18:40 403 5 1000m Masters W/M 2X Masters Kvinder/mænd Masters 2X 2. Afdeling
2023-08-25 18:45 401 5 1000m Masters W/M 2X Masters Kvinder/mænd Masters 2X 1. Afdeling
2023-08-26 10:00 212 5 1000m Masters W2X Masters Kvinder Masters 2X 1. Afdeling
2023-08-26 10:05 209 6 1000m Masters M2X Masters Mænd Masters 2X 1. Afdeling
2023-08-26 10:10 201 1 1000m Masters M4- Masters Mænd Masters 4- 1. Afdeling
232 1 1000m Masters M4X Masters Mænd Masters 4X 1. Afdeling
411 1 1000m Masters W/M 4X Masters Kvinder/mænd Masters 4X 1. Afdeling
2023-08-26 10:15 202 5 1000m Masters M1X Masters Mænd Masters 1X 1. Afdeling
2023-08-26 10:20 202 4 1000m Masters M1X Masters Mænd Masters 1X 2. Afdeling
2023-08-26 10:25 205 5 1000m Masters W1X Masters Kvinder Masters 1X 1. Afdeling
2023-08-26 10:30 207 5 1000m Masters M1X Masters Mænd Masters 1X 1. Afdeling
2023-08-26 10:35 207 5 1000m Masters M1X Masters Mænd Masters 1X 3. Afdeling
2023-08-26 10:40 211 3 1000m Masters M2- Masters Mænd Masters 2- 1. Afdeling
2023-08-26 10:55 206 3 1000m Masters W4X Masters Kvinder Masters 4X 1. Afdeling
2023-08-26 11:00 207 3 1000m Masters M1X Masters Mænd Masters 1X 2. Afdeling
2023-08-26 11:05 206 4 1000m Masters W4X Masters Kvinder Masters 4X 2. Afdeling
2023-08-26 11:20 227 5 1000m Masters M4X Masters Mænd Masters 4X 1. Afdeling
2023-08-26 11:25 210 2 1000m Masters M4X Masters Mænd Masters 4X 1. Afdeling
2023-08-26 11:30 214 2 1000m Masters W8+ Masters Kvinder Masters 8+ 1. Afdeling
2023-08-26 13:30 222 6 1000m Masters M1X Masters Mænd Masters 1X 1. Afdeling
2023-08-26 13:35 235 5 1000m Masters M2X Masters Mænd Masters 2X 1. Afdeling
2023-08-26 13:40 226 3 1000m Masters W2X Masters Kvinder Masters 2X 1. Afdeling
2023-08-26 13:45 224 3 1000m Masters W1X Masters Kvinder Masters 1X 1. Afdeling
2023-08-26 13:50 231 6 1000m Masters W4X Masters Kvinder Masters 4X 1. Afdeling
2023-08-26 13:55 413 2 1000m Masters W/M 2X Masters Kvinder/mænd Masters 2X 1. Afdeling
2023-08-26 14:00 235 4 1000m Masters M2X Masters Mænd Masters 2X 2. Afdeling
2023-08-26 14:05 412 4 1000m Masters W/M 2X Masters Kvinder/mænd Masters 2X 1. Afdeling
2023-08-26 14:10 412 5 1000m Masters W/M 2X Masters Kvinder/mænd Masters 2X 2. Afdeling
2023-08-26 14:15 414 1 1000m Masters W/M 8+ Masters Kvinder/mænd Masters 8+ 1. Afdeling
225 1 1000m Masters M8+ Masters Mænd Masters 8+ 1. Afdeling
2023-08-26 14:30 235 4 1000m Masters M2X Masters Mænd Masters 2X 3. Afdeling
2023-08-26 14:35 416 3 1000m Masters W/M 2X Masters Kvinder/mænd Masters 2X 1. Afdeling
2023-08-26 14:40 216 4 1000m Masters M2X Masters Mænd Masters 2X 1. Afdeling
2023-08-26 14:50 221 1 1000m Masters W2- Masters Kvinder Masters 2- 1. Afdeling
230 1 1000m Masters W2- Masters Kvinder Masters 2- 1. Afdeling
2023-08-26 15:05 415 4 1000m Masters W/M 4X Masters Kvinder/mænd Masters 4X 1. Afdeling
2023-08-26 15:15 229 3 1000m Masters M8+ Masters Mænd Masters 8+ 1. Afdeling
2023-08-27 09:55 323 4 1000m Masters M1X Masters Mænd Masters 1X 1. Afdeling
2023-08-27 10:00 324 6 1000m Masters W4X Masters Kvinder Masters 4X 1. Afdeling
2023-08-27 10:05 301 3 1000m Masters M1X Masters Mænd Masters 1X 1. Afdeling
2023-08-27 10:10 303 4 1000m Masters M2X Masters Mænd Masters 2X 1. Afdeling
2023-08-27 10:15 307 5 1000m Masters W2X Masters Kvinder Masters 2X 1. Afdeling
2023-08-27 10:20 305 4 1000m Masters M2X Masters Mænd Masters 2X 1. Afdeling
2023-08-27 10:30 304 2 1000m Masters M4X Masters Mænd Masters 4X 1. Afdeling
2023-08-27 10:40 305 6 1000m Masters M2X Masters Mænd Masters 2X 2. Afdeling
2023-08-27 10:45 308 3 1000m Masters W4X Masters Kvinder Masters 4X 1. Afdeling
310 1 1000m Masters W4X Masters Kvinder Masters 4X 1. Afdeling
2023-08-27 10:50 312 2 1000m Masters M4- Masters Mænd Masters 4- 1. Afdeling
320 1 1000m Masters M4- Masters Mænd Masters 4- 1. Afdeling
2023-08-27 10:55 314 5 1000m Masters W1X Masters Kvinder Masters 1X 1. Afdeling
2023-08-27 11:15 317 2 1000m Masters M1X Masters Mænd Masters 1X 2. Afdeling
2023-08-27 11:20 321 3 1000m Masters M4X Masters Mænd Masters 4X 1. Afdeling
2023-08-27 11:25 316 1 1000m Masters W8+ Masters Kvinder Masters 8+ 1. Afdeling
318 4 1000m Masters W8+ Masters Kvinder Masters 8+ 1. Afdeling
2023-08-27 11:30 317 5 1000m Masters M1X Masters Mænd Masters 1X 1. Afdeling
2023-08-27 11:35 319 4 1000m Masters W4X Masters Kvinder Masters 4X 1. Afdeling
2023-08-27 11:40 321 4 1000m Masters M4X Masters Mænd Masters 4X 2. Afdeling
2023-08-27 11:45 315 5 1000m Masters M4X Masters Mænd Masters 4X 1. Afdeling
2023-08-27 12:25 323 5 1000m Masters M1X Masters Mænd Masters 1X 2. Afdeling
2023-08-27 12:30 419 5 1000m Masters W/M 2X Masters Kvinder/mænd Masters 2X 1. Afdeling
2023-08-27 12:35 328 1 1000m Masters M8+ Masters Mænd Masters 8+ 1. Afdeling
329 1 1000m Masters M8+ Masters Mænd Masters 8+ 1. Afdeling
2023-08-27 12:40 309 2 1000m Masters M4- Masters Mænd Masters 4- 1. Afdeling
2023-08-27 12:45 419 3 1000m Masters W/M 2X Masters Kvinder/mænd Masters 2X 2. Afdeling
2023-08-27 12:50 418 3 1000m Masters W/M 8+ Masters Kvinder/mænd Masters 8+ 1. Afdeling
2023-08-27 13:05 421 5 1000m Masters W/M 4X Masters Kvinder/mænd Masters 4X 1. Afdeling
2023-08-27 13:15 420 6 1000m Masters W/M 4X Masters Kvinder/mænd Masters 4X 1. Afdeling