Reglement

Der roes efter DFfR’s kaproningsreglement. TU Cup løb afvikles efter særlige TU Cup regler.

Efteranmeldelse kan ske i løb, hvor der er ledige baner, altså under 6,12,18.... tilmeldte. Se terminer under tilmelding.

 

Bemærk at en roer KUN må tilmeldes i 2 løb pr dag i TU-cup

 

Der roes efter DFfRs heat-ordning, med undtagelse af TU-Cup løb, som roes efter særlig ordning.

Masters løb afvikles i heat over 1000m.

Søndagens løb i jun B og C afvikles i afd

 

 

Løbsafvikling

Regattaen forbeholder sig retten til at sammenlægge løb

Bemærk at det kun er de hold/klubber der har betalt startgebyr der vises.

 

 

Trailerparkering

 

Respekter de afmærkede stier mod ud og indgangsbroer

           og de anviste parkeringmuligheder - private biler holdes udenfor          bådepladsen og tilkørselstien 

 

Bemærk at telte på pladsen + 50 m2  skal være certificerede - iht. brandmyndighederne

Husk at medbringe en pulverslukker ifbm madlavning - gas grill etc  pga tørke- brandfare