Beach Sprint Regatta – Vest. v. Bellevue Strand, Risskov Roklub 20213 Tilmeldinger

Regatta Dato: 2021-06-13

Der er åben for tilmelding til denne regatta

Ordinær tilmelding slutter: 2. juni kl.:12:00

Eftertilmelding slutter: 9. juni kl.:12:00

Information:

Dette arrangement gennemføres dels som et temaarrangement, hvor formiddagen benyttes til introduktion til og praktisk afprøvning af Beach Sprint, og dels en regattadel om eftermiddagen, som gennemføres som en Beach Sprint regatta.
- Ingen mødepligt til formiddagens tema, men vi opfordre deltagerne til at deltage!

Arrangørerne stiller både og sikkerhedsudstyr til rådighed ved temadelen, og ved alle løb, således konkurreres i ens typer både, altså lige vilkår for alle deltagere.

- Regattaen afvikles som en cup – altså med semifinale og finale, samt løb om 3-4 pladsen.
- Der er 4 pladser for hver klasse. Er der flere tilmeldt – vil et hold fra hver klub have første prioritet, derefter er der lodtrækning.

Tidsskema

 Løb 1 - 13.00 semifinale c2x mix

 Løb 2 - 13.10 semifinale c1x kvinder

 Løb 3 - 13.20 semifinale c2x mænd

 Løb 4 - 13.30 semifinale c2x kvinder

 Løb 5 - 13.40 semifinale C1x mænd

 Løb 6 – 13.50 3-4 plads C2x mix

 Løb 7 – 14.00 3-4 plads C1x kvinder

 Løb 8 – 14.10 3-4 plads C2x mænd

 Løb 9 – 14.20 3-4 plads C2x kvinder

Løb 10 – 14.30 3-4 plads C1x mænd

Løb 11 – 14.40 finale C2x mix

Løb 12 – 14.50 finale C1x kvinder

Løb 13 – 15.00 finale C2x mænd

Løb 14 – 15.10 finale C2x kvinder

Løb 15 – 15.20 finale C1x mænd

- Hvert hold skal have to bådhjælpere pr. løb. Bådhjælperne må gerne være vejviser vha. tegn fra kysten.

Hjemmeside:

Reglement: Reglement for Coastal

Mandskabsledermøde:

Holdledermøde afholdes på dagen, den 13.6.2021, kl. 12:00

Alle holdledere, samt styrmænd, eller en repræsentant for hvert mandskab skal deltage.

Holdledermødet afholdes ved eller i Risskov Roklub

Adresse: Risskov Roklub, Bellevue Strand, Fortevej 107, , 2840 Risskov

Figuren viser antal tilmeldte sæder for de forskellige klubber