20210 Tilmeldinger

Regatta Dato: 1900-01-01

Der er lukket for tilmelding til denne regatta

Information:

Dette arrangement gennemføres dels som et temaarrangement, hvor formiddagen benyttes til introduktion til og praktisk afprøvning af Beach Sprint, og dels en regattadel om eftermiddagen, som gennemføres som en Beach Sprint regatta.
- Ingen mødepligt til formiddagens tema, men vi opfordre deltagerne til at deltage!

Arrangørerne stiller både og sikkerhedsudstyr til rådighed ved temadelen, og ved alle løb, således konkurreres i ens typer både, altså lige vilkår for alle deltagere.

Ved tilmelding af antal som ikke passer ind i kvart- semi- og finale, vil organisationskomiteen
prioritet være følger:
1. Et hold fra hver klub – klubben bestemmer selv.
2. Resten - bedste tid i enkelt start. (kan foregå som løbende start – altså ikke nødvendigvis med 10 min. mellemrum)
3. Lodtrækning.
Målet er at så mange kommer i aktion som muligt. Afgrænsningen er den tid som er til rådighed. Indledende løb kan evt. gennemføres om formiddagen.
Organisationskomiteen planlægger konkurrencen/regattaen på dagen, når de kender de deltagende hold.
Vi har 18 løb til rådighed fra kl. 13.00 til 16.00

Tidsskema

 Løb 1 - 13.00 semifinale c2x mix

 Løb 2 - 13.10 semifinale c1x kvinder

 Løb 3 - 13.20 semifinale c2x mænd

 Løb 4 - 13.30 semifinale c2x kvinder

 Løb 5 - 13.40 semifinale C1x mænd

 Løb 6 – 13.50 3-4 plads C2x mix

 Løb 7 – 14.00 3-4 plads C1x kvinder

 Løb 8 – 14.10 3-4 plads C2x mænd

 Løb 9 – 14.20 3-4 plads C2x kvinder

Løb 10 – 14.30 3-4 plads C1x mænd

Løb 11 – 14.40 finale C2x mix

Løb 12 – 14.50 finale C1x kvinder

Løb 13 – 15.00 finale C2x mænd

Løb 14 – 15.10 finale C2x kvinder

Løb 15 – 15.20 finale C1x mænd

- Hvert hold skal have to bådhjælpere pr. løb. Bådhjælperne må gerne være vejviser vha. tegn fra kysten.

Hjemmeside:

Reglement:

Gældende reglementer og sikkerhedsforhold

AFLYST PGA FOR FÅ TILMELDINGER

Regattaen følger ”DFfR’s Regelsæt for Beach Sprint”

Der sikres højst mulig sikkerhed i kraft af følge- og dommerbåde på og langs banen.

Bådene er monteret med manuelle oppustelige redningsveste, roere under 18 år skal ro med redningsveste.

Mandskabsledermøde:

Holdledermøde afholdes på dagen, den 13.6.2021, kl. 12:00

Alle holdledere, samt styrmænd, eller en repræsentant for hvert mandskab skal deltage.

Holdledermødet afholdes ved eller i Risskov Roklub

Adresse: Risskov Roklub, Bellevue Strand, Fortevej 107, , 2840 Risskov

Figuren viser antal tilmeldte sæder for de forskellige klubber