Reglement

Gældende reglementer og sikkerhedsforhold

AFLYST PGA FOR FÅ TILMELDINGER

Regattaen følger ”DFfR’s Regelsæt for Beach Sprint”

Der sikres højst mulig sikkerhed i kraft af følge- og dommerbåde på og langs banen.

Bådene er monteret med manuelle oppustelige redningsveste, roere under 18 år skal ro med redningsveste.

Løbsafvikling

Beach Sprint Regattaen er for coastalbåde, bådtyper:
a) Single (C1X)
b) Dobbelt sculler (C2X)

Der udskrives løb for både mænd og kvinder for begge bådtyper. Der udskrives mixløb i C2X

Der udskrives løb for følgende klasser:
a) Open klasse. Roere der er fyldt 18 år. Juniorer fra 15 år kan deltage.

Tilmelding

AFLYST PGA FOR FÅ TILMELDINGER

Startgebyrer: C1X: 150,- kr. C2X: 300,- kr. (inkl. gebyr for tilmelding og brug af regatta-systemet).
Startgebyret betales i forlængelse af tilmeldingsproceduren på DFfR tilmeldingssystem.

Ved afmelding efter anmeldelsesfristens udløb refunderes indbetalte startgebyrer ikke. 

Banen

Beach Sprint består af – mellem 10-50 m løb på stranden –  ro 250 meter ud med slalom om to bøjer – vende rundt om en vendebøje og lige tilbage. Derefter løb tilbage på stranden til mål, som er det samme sted som starten. Se kort på https://roning.dk/kerneydelser/kap-og-bredderoning/coastal-vm/

Der orienteres om mulige ændringer i start/mål-procedurer, baneforhold og sikkerhedsforhold, hvis vejrforholdene gør dette nødvendigt.

Tidsskema

 Løb 1 - 13.00 semifinale c2x mix

 Løb 2 - 13.10 semifinale c1x kvinder

 Løb 3 - 13.20 semifinale c2x mænd

 Løb 4 - 13.30 semifinale c2x kvinder

 Løb 5 - 13.40 semifinale C1x mænd

 Løb 6 – 13.50 3-4 plads C2x mix

 Løb 7 – 14.00 3-4 plads C1x kvinder

 Løb 8 – 14.10 3-4 plads C2x mænd

 Løb 9 – 14.20 3-4 plads C2x kvinder

Løb 10 – 14.30 3-4 plads C1x mænd

Løb 11 – 14.40 finale C2x mix

Løb 12 – 14.50 finale C1x kvinder

Løb 13 – 15.00 finale C2x mænd

Løb 14 – 15.10 finale C2x kvinder

Løb 15 – 15.20 finale C1x mænd

Både.

Arrangørerne stiller både til rådighed for deltagerne, og bådene skal benyttes, for at skabe lige vilkår for alle deltagere.

Regatta afvikling:

Regattaen afvikles som en cup – altså med semifinale og finale, samt løb om 3-4 pladsen.

Ved tilmelding af antal som ikke passer ind i kvart- semi- og finale, vil organisationskomiteen
prioritet være følger:
1. Et hold fra hver klub – klubben bestemmer selv.
2. Resten - bedste tid i enkelt start. (kan foregå som løbende start – altså ikke nødvendigvis med 10 min. mellemrum)
3. Lodtrækning.
Målet er at så mange kommer i aktion som muligt. Afgrænsningen er den tid som er til rådighed. Indledende løb kan evt. gennemføres om formiddagen.
Organisationskomiteen planlægger konkurrencen/regattaen på dagen, når de kender de deltagende hold.
Vi har 18 løb til rådighed fra kl. 13.00 til 16.00

Medaljer:
Der er medaljer til nr. 1,2 og 3 i alle klasser

Trailerparkering