Reglement

Se nedenstående: 

Coastal - regelsæt

- Der vil ikke blive brugt visuelle signaler (kugler eller flag) ved starten.

- I stedet anvendes lydsignaler.

- Der gives 3/2/1 korte lydsignaler 3/2/1 min. før start.

- Der gives 1 langt lydsignal, når starten går.

Reglerne om overhaling af både på banen og ved en vendebøje svarer til den danske Sølov, hvorfor Sølovens regler om overhaling og vigeregler er gældende. Ved bøjevendinger skal overhalende båd vige langt udenom den overhalede båd. Den overhalede båd skal holde kurs.

Løbsafvikling

Regattaoplysninger:

Start samt mållinje ligger ud for Honnørkajen/Utzoncenteret.

Stævnet er for coastalbåde i typerne 1X og 2X i seniorklassen.

Løbene er udelukkende for danske roere.   

Tilmelding

Startgebyrer: C1X: 140,- kr. C2X: 280,- kr. (ekskl. gebyr for tilmelding og brug af regatta-systemet).
Startgebyret betales i forlængelse af tilmeldingsproceduren på DFfR tilmeldingssystem.

Ved afmelding efter anmeldelsesfristens udløb refunderes indbetalte startgebyrer ikke. 
Efteranmeldelse er mulig ved forhøjet gebyr. 
Der kan kun efteranmeldes til løb, hvor der ved den ordinære tilmelding er tilmeldt et eller flere hold. Nye løb oprettes ikke.

Banen

Banen udlægges som en 4000 m bane med minimum 5 vendebøjer.
Banen skal roes én gang rundt. Der foretages start over udlagt startlinje mellem 2 startbøjer.

Målgang vil ske over udlagt mållinje på vandet.

Der orienteres om mulige ændringer i start/mål-procedurer, baneforhold og sikkerhedsforhold, hvis vejrforholdene gør dette nødvendigt.

Løb, se løbsliste

Klasser med mindre tilslutning, kan slås sammen til et løb. 
Der foretages ikke handicap beregning.

Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre i løbsrækkefølgen og starttiderne i tilfælde af: at løb udgår, på grund af andre uforudsete hændelser eller for at opnå tv tid.

Den endelige rækkefølge af løb offentliggøres efter den ordinære tilmeldingsfrist er nået.

Pga. sikkerhedsmæssige foranstaltninger har vi mulighed for at sende maks. 15 både afsted på samme tid. Hvis antallet af tilmeldte overstiger 15 personer i en klasse, er vi derfor nødt til at tilgodese diversitetsmæssig spredning i klubber, hvorfor en enkelt klub kan være nødsaget til at skulle stille sit bedste hold.

Medaljer

Der er medaljer til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse.

Info omkring medaljeoverrækkelse følger.

Både

Arrangørerne gør sit for at indsamle mulige ekstra coastalbåde, men klubber og roere der tilmelder sig regattaen, og som råder over egne coastalbåde, bedes medbringe disse både, minimum dækkende eget behov ved regattaen. Samtidig opfordres alle klubber der medbringer egne både, om at udlåne disse til roere/klubber, der ikke selv råder over egne coastalbåde.

Roere der ønsker at låne en båd opfordres til at kontakte en af de øvrige tilmeldte klubber og selv arrangere bådlån. Evt. pris for bådlån aftales indbyrdes mellem klubberne.

Vi gør opmærksom på at evt. opståede skader på lånte både skal afklares direkte mellem bådens hjemklub og lånerne.
Er arrangørerne medvirkende til at forrette skade på en båd under arrangementet, er arrangørerne forpligtet til at sikre udbedring af evt. skader.
Skader er alt andet en alm. slid, der vil opstå ved brug af bådene, ved et sådant arrangement. 

Faciliteter

Aalborg Roklubberne stiller omklædningsrum og bad til deltagernes disposition. Der ligeledes er opstillet toiletter ved Honnørkajen til tilskuere.

Regattasekretariatet findes ved Aalborg klubberne - og er åbent på løbsdagen fra kl. 9. 
Her vil vi dels registrere ankomne deltagere, dels svare på spørgsmål vedr. arrangementet osv.

Parkering

Der er offentlig parkering tæt ved Aalborg klubberne i Aalborg Vestby, og der er særligt afmærket parkering til bådtrailere ved Fjordmarken.

Der er ingen mulighed for at parkere bådtrailer eller personbiler ved roklubben, da dette vil blokere for transport af både mm.

Ankomst med trailer

Bådene skal være på området ved løbsstedet senest på løbsdagen kl. 8:30.

Klubber og deltagere, der ankommer med både på trailer, får anvist plads for aflæsning, parkering af trailer og placering af bådene på land.

Trailerparkering

Der er mulighed for at parkere trailer på Fjordmarken. Indgangen findes gennem bommen ved Skudehavnsvej, og trailerparkeringen vil være markeret. 

Vi ved at det kan være en udfordring at få transporteret både hele vejen til Aalborg. Derfor er vi i gang med at undersøge muligheden og interessen for at lave en fælles bådtransport. 
Har du og dit hold lyst til at deltage i DM-ugen, og interesse i en fælles bådtransport, så kontakt DFfRs sekretariat på [email protected], så vi kan have jer med i beregningerne. 

Der er mulighed for at overnatte på vandrehjem og campingplads i behørig afstand til Aalborg klubbernes.