Reglement

Alle løb roes efter DFfR's kaproningsreglement, dog har TU-Cup egne regler.

 

Løbsafvikling

Distancer: 500, 1.000, 1.500 og 2.000 meter.

Interval mellem finaleløbene: Efter 500 og 1.000 meterløb: 5 min. Efter øvrige løb 10 minutter.

Løb for motionskaproere: I løb med bemærkningen "motion" gælder følgende: Roere, der i 2017 har repræsenteret Danmark ved NM, World CUP eller VM, kan ikke deltage i disse løb. Løb for motionskaproere roes over 1.000 meter med løs start.

Løb 111, 112, 140, 141, 142, 143 er for mænd og kvinder over 27 år. Mastersløb roes med indledende heat/finaler. Husk at opgive bådtype og fødselsår i løb.

Trailerparkering

På P-plads ved Arveprins Knuds Vej, der er reserveret til trailere og medarbejdere.

Parkering for deltagere, medarbejdere og tilskuere: På store Parkeringsplads i Skoven med tilkørsel og klar skiltning fra Skovbrynet. Der er "kun" 5 minutter at gå til tilskuerpladser og bådplads, omklædning og baderum.

 

Bade og omklædning for deltagere:

På Rostadion

 

Toiletforhold for tilskuere:

Der opstilles toiletvogn på plads bag måltårn og tilskuerpladser

 

ge og Sikkerhedstjeneste:

Under hele DM stævnet vil der være læger til stede i området. Røde Kors befinder sig nederst i Måltårn og tydelig vist med flag. Dykkere vil under afvikling af løb befinde sig på vandet.