Danish Open Coastal Rowing i Horsens 201737 Tilmeldinger

Regatta Dato: 2017-09-02

Der er lukket for tilmelding til denne regatta

Information:

Startgebyr:

1X: 140 kr
2X: 280 kr
4X: 460 kr.

Hjemmeside:

Reglement:

Gældende reglementer og sikkerhedsforhold.
Stævnet afvikles efter DFfR’s kaproningsreglement, FISAs og Det Nordiske Roforbunds reglementer for coastal-kaproning, tilpasset danske forhold og stævnets særlige karakter. Der sikres højst mulig sikkerhed i kraft af følge- og dommerbåde på og langs banen.

Undtagelser fra reglementer eller ændringer ved Danish Open Coastal Rowing 2017.
Der roes efter Nordisk Supplement til FISA Coastal Rowing Regulations, DFfR’s kaproningsreglement og FISA COASTAL ROWING REGULATIONS 2013, Appendix 14 Event Regulations, dog med undtagelserne, som er listet op herunder:

Nordisk Supplement til FISA Coastal Rowing Regulations (undtagelser/ændringer):
• Indledning: Det grundlæggende reglement er ”FISA Coastal Rowing Regulations 2013. Appendix 14 Event Regulations.
• Part II Roere og Styrmænd: Styrmænd, men ikke roere skal være iført rednings- eller flydevest. Alle roere skal have rednings- eller flydevest til rådighed (medbragt) i bådene, når de er på vandet. Dvs. vi dispenserer fra reglen, da sikkerhedsforholdene ved konkurrencen er gode.
Der dispenseres fra reglen om, at en roer, der er kæntret, ikke må ro videre. Det må roeren godt, hvis vedkommende ikke generer andre på banen, og hvis denne selv og officials/dommere i følgebåde vurderer, at vedkommende ikke er til fare for sig selv.


DFfR’s kaproningsreglement (undtagelser/ændringer):
§1 Kaproningsreglement. Ved andre kaproninger (Coastal) skal det anføres i hvilket omfang nærværende reglement gælder. Dvs., vi skal udpege de områder, der gøres gældende.
§2 Banereglement. Dette bruges ikke, vi henviser til FISA.
§18 Forsøgsløb. Denne paragraf gælder ikke. Der afholdes ikke forsøgsløb.
§21 Letvægtsløb. Denne paragraf gælder ikke. Der afholdes ikke letvægtsløb.
§24 Distancer. Denne paragraf gælder ikke. Der roes på banen a 3000 meter eller 6000 meter.
§25 Starten. Denne paragraf gælder ikke. Starten gennemføres som beskrevet i FISA Coastal osv., dog med lydsignaler og flag, ikke kugler.

FISA COASTAL ROWING REGULATIONS 2013 (undtagelser/ændringer):
Regulation Rule 18 – Commitment. Gælder ikke.
Regulation Rule 19 – Age categories. Der bliver ud over senior afviklet løb for roere 50+.

Regulation Rule 31 – FISA Coastal Rowing Championships Boat Classes. Der afholdes også mix-løb og mulighed for tilmelding af klubkombinerede hold.
Regulation Rule 33 – Construction of Coastal Rowing Boats. Requirements for Coastal Rowing Boats and Equipment, dot C): Dette punkt gælder ikke. Der skal i stedet være 10 m kasteline, som kan flyde. Kastelinen fastgøres for eller agter på båden. Desuden fastgøres en 10 m lang gribeline fra for til agter på båden.
Regulation, Rule 68 – The starting procedure. Punkt vi) vedr. Kugler
- Der vil ikke blive brugt kugler ved starten.
- I stedet bruges flag suppleret med lydsignaler.
- Der hejses visuelt signaler/flag 3 min før start, som sænkes, når starten går. Det visuelle signal gælder.
- Der gives 1 langt lydsignal, når starten går.
- Der gives 3/2/1 korte lydsignaler 3/2/1 min. før start.
Regulation, Rule 77 – Interference.
D. Rounding of a turning marker
- Reglerne om overhaling af både på banen og ved en vendebøje svarer til den danske Sølov, hvorfor Sølovens regler om overhaling og vigeregler er gældende for dette stævne.
Spc. ved bøjer; Overhalende båd viger langt udenom den overhalede båd. Den overhalede båd skal holde kurs.

Mandskabsledermøde:

Mandskabsledermøde afholdes på dagen - lørdag 02.09.17 - kl. 09:00, inden 1. start kl. 10:30
På grund af stævnets særlige karakter, de særlige baneforhold osv. vil roere fra klubber, der ikke er repræsenteret ved mødet, blive nægtet start. Styrmændene i coastal 4X+ har mødepligt til mødet.

Adresse: Langelinieanlægget ved Horsens roklub, Langelinie 20, 8700 Horsens

Figuren viser antal tilmeldte sæder for de forskellige klubber