Reglement

Gældende reglementer og sikkerhedsforhold.
Stævnet afvikles efter DFfR’s kaproningsreglement, FISAs og Det Nordiske Roforbunds reglementer for coastal-kaproning, tilpasset danske forhold og stævnets særlige karakter. Der sikres højst mulig sikkerhed i kraft af følge- og dommerbåde på og langs banen.

Undtagelser fra reglementer eller ændringer ved Danish Open Coastal Rowing 2017.
Der roes efter Nordisk Supplement til FISA Coastal Rowing Regulations, DFfR’s kaproningsreglement og FISA COASTAL ROWING REGULATIONS 2013, Appendix 14 Event Regulations, dog med undtagelserne, som er listet op herunder:

Nordisk Supplement til FISA Coastal Rowing Regulations (undtagelser/ændringer):
• Indledning: Det grundlæggende reglement er ”FISA Coastal Rowing Regulations 2013. Appendix 14 Event Regulations.
• Part II Roere og Styrmænd: Styrmænd, men ikke roere skal være iført rednings- eller flydevest. Alle roere skal have rednings- eller flydevest til rådighed (medbragt) i bådene, når de er på vandet. Dvs. vi dispenserer fra reglen, da sikkerhedsforholdene ved konkurrencen er gode.
Der dispenseres fra reglen om, at en roer, der er kæntret, ikke må ro videre. Det må roeren godt, hvis vedkommende ikke generer andre på banen, og hvis denne selv og officials/dommere i følgebåde vurderer, at vedkommende ikke er til fare for sig selv.


DFfR’s kaproningsreglement (undtagelser/ændringer):
§1 Kaproningsreglement. Ved andre kaproninger (Coastal) skal det anføres i hvilket omfang nærværende reglement gælder. Dvs., vi skal udpege de områder, der gøres gældende.
§2 Banereglement. Dette bruges ikke, vi henviser til FISA.
§18 Forsøgsløb. Denne paragraf gælder ikke. Der afholdes ikke forsøgsløb.
§21 Letvægtsløb. Denne paragraf gælder ikke. Der afholdes ikke letvægtsløb.
§24 Distancer. Denne paragraf gælder ikke. Der roes på banen a 3000 meter eller 6000 meter.
§25 Starten. Denne paragraf gælder ikke. Starten gennemføres som beskrevet i FISA Coastal osv., dog med lydsignaler og flag, ikke kugler.

FISA COASTAL ROWING REGULATIONS 2013 (undtagelser/ændringer):
Regulation Rule 18 – Commitment. Gælder ikke.
Regulation Rule 19 – Age categories. Der bliver ud over senior afviklet løb for roere 50+.

Regulation Rule 31 – FISA Coastal Rowing Championships Boat Classes. Der afholdes også mix-løb og mulighed for tilmelding af klubkombinerede hold.
Regulation Rule 33 – Construction of Coastal Rowing Boats. Requirements for Coastal Rowing Boats and Equipment, dot C): Dette punkt gælder ikke. Der skal i stedet være 10 m kasteline, som kan flyde. Kastelinen fastgøres for eller agter på båden. Desuden fastgøres en 10 m lang gribeline fra for til agter på båden.
Regulation, Rule 68 – The starting procedure. Punkt vi) vedr. Kugler
- Der vil ikke blive brugt kugler ved starten.
- I stedet bruges flag suppleret med lydsignaler.
- Der hejses visuelt signaler/flag 3 min før start, som sænkes, når starten går. Det visuelle signal gælder.
- Der gives 1 langt lydsignal, når starten går.
- Der gives 3/2/1 korte lydsignaler 3/2/1 min. før start.
Regulation, Rule 77 – Interference.
D. Rounding of a turning marker
- Reglerne om overhaling af både på banen og ved en vendebøje svarer til den danske Sølov, hvorfor Sølovens regler om overhaling og vigeregler er gældende for dette stævne.
Spc. ved bøjer; Overhalende båd viger langt udenom den overhalede båd. Den overhalede båd skal holde kurs.

Løbsafvikling

Indbydelse til

Danish Open Coastal Rowing 2017 / Det uofficielle DM i coastal
Lørdag 2.
September 2017.

Horsens Roklub har fornøjelsen at invitere danske og udenlandske roere til regatta i coastalroning på Horsens Fjord ud for Langelinieanlægget.

Hovedsponsor for Danish Open Coastal Rowing 2017 er EUROW ApS
Herudover støtter organisationen Insero Horsens arrangementet.

Stævnet er for coastalbåde, typerne 1X, 2X og 4X+, og der er løb både for juniorer, seniorer og seniorer 50+.

Regattaen er for både klub- og klubkombinerede hold.
I henhold til kaproningsreglementet skal roerne være iklædt ensartet påklædning i alle holdløb.

Tilmelding.

Startgebyrer: C1X: 140,- kr. C2X: 280,- kr. C4X+: 460 kr. (ekskl. gebyr for tilmelding og brug af regatta-systemet).
Startgebyret betales i forlængelse af tilmeldingsproceduren på DFfR tilmeldingssystemS.

Ved afmelding efter anmeldelsesfristens udløb refunderes indbetalte startgebyrer ikke.
Efteranmeldelse er mulig ved forhøjet gebyr.
Der kan kun efteranmeldes til løb, hvor der ved den ordinære tilmelding er tilmeldt et eller flere hold. Nye løb oprettes ikke.

Banen

Banen udlægges som en 3000 m bane med minimum 3 vendebøjer på Horsens Fjord mellem lystbådehavnen og Husodde.
Banen skal roes 1 gang rundt ved 3000 m løb og to gange rundt ved 6000 m løb. Der foretages start over udlagt startlinje mellem 2 startbøjer. Målgang over udlagt mållinje mellem 2 udlagte bøjer.

Der orienteres om mulige ændringer i start/mål-procedurer, baneforhold og sikkerhedsforhold, hvis vejrforholdene gør dette nødvendigt.

Løb, se løbsliste

Klasser med mindre tilslutning, kan slås sammen til et løb.
Der foretages ikke handicap beregning.

Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre i rækkefølgen og starttiderne i tilfælde af, at løb udgår eller på grund af andre uforudsete hændelser. Den endelige rækkefølge af løb offentliggøres efter den ordinære tilmeldingsfrist er nået.

Der afholdes ikke forsøgsløb, men der roes i afdelinger, hvis antallet af tilmeldte hold overstiger antallet af tilgængelige både, eller hvis antallet af både i en klasse er større, end hvad der skønnes forsvarligt at have på banen samtidigt.

Medaljer

Der er medaljer til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse/evt. afdelinger. Medaljeoverrækkelse vil ske løbende.

Både

Vi opfordrer alle de klubber, der har coastalbåde til rådighed til at deltage i denne regatta. Vi opfordrer klubberne til at medbringe deres egne både, og til at de låner deres coastalbåde ud til andre klubber. På den måde får vi så mange til at ro med som muligt, - det sikrer en succesfyldt coastal regatta, og fremmer udviklingen af coastal roning i Danmark.

Arrangørerne har ikke mulighed for og ressourcer til at indsamle coastalbåde, hvorfor klubber og roere der tilmelder sig regattaen, og som råder over egne coastalbåde, bedes medbringe disse både, minimum dækkende eget behov ved regattaen. Samtidig opfordres alle klubber der medbringer egne både, om at udlåne disse til roere/klubber, der ikke selv råder over egne coastalbåde.

Roere der ønsker at låne en båd opfordres til at kontakte en af de øvrige tilmeldte klubber og selv arrangere bådlån. Evt. pris for bådlån aftales indbyrdes mellem klubberne.

Vi gør opmærksom på at evt. opståede skader på lånte både skal afklares direkte mellem bådens hjemklub og lånerne.
Er arrangørerne medvirkende til at forrette skade på en båd under arrangementet, er arrangørerne forpligtet til at sikre udbedring af evt. skader.
Skader er alt andet en alm. slid, der vil opstå ved brug af bådene, ved et sådan arrangement.

Faciliteter i Horsens Roklub.

Klubben stiller omklædningsrum og bad til deltagernes disposition. 

Regattasekretariatet findes i Horsens Roklubs lokaler og er åbent på løbsdagen fra kl. 7:00.
Her vil vi dels registrere ankomne deltagere, dels svare på spørgsmål vedr. arrangementet osv.

Roklubbens café har åbent fra 8 – 16, se i øvrigt under Mad og Overnatning.

Parkering

Personbiler kan parkere lige ved roklubben. Indkørsel fra Frederik Vinthers Vej (ved lyskrydset ved Silvan), følg skiltet mod Ro- og kajakklub.

Ankomst med trailer.

Bådene skal være på regattaområdet ved Langelinieanlægget senest på løbsdagen kl. 8:00. Indkørsel med trailer til regattaområdet sker ad Langelinie.

Klubber og deltagere, der ankommer med både på trailer, får anvist plads for aflæsning, parkering af trailer og placering af bådene på land.

Bådene sættes i vandet fra sandstrand ved Langelinieanlægget.

OBS! Hvis man ankommer allerede fredag vil vi gerne have besked, så kan vi åbne bommen, og parkering kan finde sted på roklubbens område.

 

Trailerparkering

Trailere må køre til bådpladsen/Langelinieanlægget for aflæsning af både, derefter parkeres tæt på Langelinie.