Reglement

Gældende reglementer og sikkerhedsforhold
Stævnet afvikles efter DFfR’s kaproningsreglement og FISAs reglement for coastal-kaproning, tilpasset danske forhold og stævnets særlige karakter. Der sikres højst mulig sikkerhed i kraft af følge- og dommerbåde på og langs banen.

Husk at alle både skal medbringe redningsveste til alle roere. I C4x+ skal styrmanden være iført redningsvest.


Undtagelser fra reglementer eller ændringer ved Danish Open Coastal Rowing
Der roes efter DFfR’s kaproningsreglement og FISA COASTAL ROWING REGULATIONS 2017, Appendix 22 COASTAL ROWING COMPETITION REGULATIONS (http://www.worldrowing.com/mm//Document/General/General/12/72/37/2017Appendix22-CoastalRowingCompetitionRegulations_Neutral.pdf), dog med undtagelserne, som er listet op herunder: 

DFfR’s kaproningsreglement (undtagelser/ændringer):

§1 Kaproningsreglement. Ved andre kaproninger (Coastal) skal det anføres i hvilket omfang nærværende reglement gælder. Dvs., vi skal udpege de områder, der gøres gældende.
§2 Banereglement. Dette bruges ikke, vi henviser til FISA.
§18 Forsøgsløb. Denne paragraf gælder ikke. Der afholdes ikke forsøgsløb.
§21 Letvægtsløb. Denne paragraf gælder ikke. Der afholdes ikke letvægtsløb.
§24 Distancer. Denne paragraf gælder ikke. Der roes på banen a 3000 meter eller 6000 meter.
§25 Starten. Denne paragraf gælder ikke. Starten gennemføres som beskrevet i FISA Coastal osv., dog med lydsignaler og flag, ikke kugler.

FISA COASTAL ROWING REGULATIONS 2017 (undtagelser/ændringer):
Punkt 2-4, 7, 12, 13.4, 18, 20 og 21  – gælder ikke.
Punkt 8 – Age Categories (Rule 24). Der kan ud over senior afvikles løb for juniorer og roere 50+.

Punkt 12 - World Rowing Coastal Championships Boat Classes (Rule 36). Der udskrives løb i C2xMix. Bemærk, at det er tilladt med styrmand af andet køn i C4x+.

Punkt 13.3.3 – Construction of Coastal Rowing Boats (Rule 39): Dette punkt gælder ikke. Der skal i stedet være 10 m kasteline, som kan flyde. Kastelinen fastgøres for eller agter på båden. Desuden fastgøres en 10 m lang gribeline fra for til agter på båden.

Punkt 24 The Starting Procedure (Rule 74). 
- Der vil ikke blive brugt kugler ved starten.
- I stedet bruges flag suppleret med lydsignaler.
- Der hejses visuelt signaler/flag 3 min før start, som sænkes, når starten går. Det visuelle signal gælder.
- Der gives 1 langt lydsignal, når starten går.
- Der gives 3/2/1 korte lydsignaler 3/2/1 min. før start.

Punkt 27 – Interference (Rule 78). Reglerne om overhaling af både på banen og ved en vendebøje svarer til den danske Sølov, hvorfor Sølovens regler om overhaling og vigeregler er gældende.
Ved bøjevendinger skal overhalende båd vigerlangt udenom den overhalede båd. Den overhalede båd skal holde kurs.

Løbsafvikling

Danish Open Coastal Rowing 2018 / DM i Coastal Rowing

Dansk Forening for Rosport (DFfR) har sammen med Roklubben Stevns fornøjelsen af at invitere danske og udenlandske roere til regatta i coastalroning på Østersøen i farvandet lige syd for Rødvig havn.

Hovedsponsor for Danish Open Coastal Rowing / DM Coastal Rowing 2018 er EUROW ApS - rosportens selskab.

DM-løb

De officielle DFfR DM-løb løb er i de åbne klasser for rene klubhold:

  1. CW1x
  2. CM1x
  3. CW2x
  4. CM2x
  5. CMix2x 
  6. CW4x+
  7. CM4x+

Øvrige løb

Arrangøren - Roklubben Stevns - har besluttet at afholde yderligere løb, således at der også afholdes løb for blandede klubhold og dame-/herre mixbåde i C4x+.

For juniorerne er der indledningsvis U19 løb, som fordeles alt efter tilmeldingerne. Drenge/piger/mix og muligvis opdeling efter aldersklasser.

Juniorløbene kan eventuelt afvikles samtidig i forhold til tilmeldingerne.

Der kan tilmeldes i bådtyperne 1X, 2X og 4X+ med blandede klubhold og mixbåde.

U19 ror 6000 meter.

U17 og derunder ror 3000 meter, hvis disse klasser oprettes.

Påklædning

Vi opfordrer til, at man ror i ens klubddragter; det er dog tilladt at ro i forskellige klubdragter i blandende både.

Tilmelding

Startgebyrer: C1X: 140,- kr. C2X: 280,- kr. C4X+: 460 kr. (ekskl. gebyr for tilmelding og brug af regatta-systemet).
Startgebyret betales i forlængelse af tilmeldingsproceduren på DFfR tilmeldingssystem.

Ved afmelding efter anmeldelsesfristens udløb refunderes indbetalte startgebyrer ikke.
Efteranmeldelse er mulig ved forhøjet gebyr.

Der kan kun efteranmeldes til løb, hvor der ved den ordinære tilmelding er tilmeldt et eller flere hold. Nye løb oprettes ikke.

Banen

Banen udlægges som en 3.000 m bane med minimum 3 vendebøjer i farvandet mellem Rødvig havn og revet ved Fællesskov syd for Rødvig havn.

Banen skal roes 1 gang ved 3.000 m løb og to gange ved 6.000 m løb. Der foretages start over udlagt startlinje mellem 2 startbøjer. Målgang over udlagt mållinje mellem 2 udlagte bøjer.

Der orienteres om mulige ændringer i start/mål-procedurer, baneforhold og sikkerhedsforhold, hvis vejrforholdene gør dette nødvendigt.

 

Løb, se løbsliste

Klasser med mindre tilslutning kan slås sammen til et løb.
Der foretages ikke handicapberegning.

Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre i rækkefølgen og starttiderne i tilfælde af, at løb udgår eller på grund af andre uforudsete hændelser. Den endelige rækkefølge af løb offentliggøres efter den ordinære tilmeldingsfrist er nået. Det vil blive forsøgt at lægge løb, således at roere kan deltage i flere løb, men det kan ikke garanteres.


Der afholdes ikke forsøgsløb, men der roes i afdelinger, hvis antallet af tilmeldte hold overstiger antallet af tilgængelige både, eller hvis antallet af både i en klasse er større, end hvad der skønnes forsvarligt at have på banen samtidigt.

Medaljer

Der er medaljer til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse/evt. afdelinger. Medaljeoverrækkelse vil ske samlet under og/eller i slutningen af regattaen for alle DM-løb.

For øvrige løb kan medaljeoverrækkelse ske løbende.

Til DM-løb er der officielle DFfR forbundsmedaljer. Alene danske hold kan blive forbundsmestre. 

Både

Vi opfordrer alle klubber, der har coastalbåde til rådighed til at deltage i denne regatta. Vi opfordrer klubberne til at medbringe egne både, og til at de låner deres coastalbåde ud til andre klubber. På den måde får vi så mange til at ro med som muligt - det sikrer en succesfyldt coastalregatta, og fremmer udviklingen af coastalroning i Danmark.

Arrangørerne har ikke mulighed for og ressourcer til at indsamle coastalbåde, hvorfor klubber og roere der tilmelder sig regattaen, og som råder over egne coastalbåde, bedes medbringe disse både, minimum dækkende eget behov ved regattaen. Samtidig opfordres alle klubber der medbringer egne både, om at udlåne disse til roere/klubber, der ikke selv råder over egne coastalbåde.

Roere der ønsker at låne en båd opfordres til at kontakte en af de øvrige tilmeldte klubber og selv arrangere bådlån. Evt. pris for bådlån aftales indbyrdes mellem klubberne.

Vi gør opmærksom på at evt. opståede skader på lånte både skal afklares direkte mellem bådens hjemklub og lånerne.

Er arrangørerne medvirkende til at forrette skade på en båd under arrangementet, er arrangørerne forpligtet til at sikre udbedring af evt. skader. Skader er alt andet en alm. slid, der vil opstå ved brug af bådene ved et sådan arrangement.


Faciliteter i Roklubben Stevns

Klubben stiller omklædningsrum og bad til deltagernes disposition.

 

Regattasekretariatet findes i Roklubben Stevns’s lokaler og er åbent på løbsdagen fra kl. 7:00.
Her vil vi dels registrere ankomne deltagere, dels svare på spørgsmål vedr. arrangementet osv.

Roklubbens café har åbent fra 08.00 – 16.00, se i øvrigt under Mad og Overnatning.

 

Parkering

Det vil af pladsmæssige årsager ikke være muligt at parkere personbiler eller trailere lige ved roklubben, vi vil gerne have plads til Jeres både.

Trailere kan parkeres Kirsebærvænge 4673 Rødvig.

Trailerparkering

Bådene skal være på området bag Roklubben Stevns senest på løbsdagen kl. 8:00. Bemærk at af pladshensyn skal trailere parkeres på anden anvist plads.

Klubber og deltagere, der ankommer med både på trailer, får anvist plads for aflæsning, parkering af trailer og placering af bådene på land.

Bådene sættes i vandet fra flydebroer ved klubben, hvorfor det anbefales at medbringe ophalervogne/trolleys.

OBS! Hvis man ankommer allerede fredag vil vi gerne have besked, så kan vi hjælpe med at finde en god parkeringsplads.