Danish Open Coastal Rowing / Forbundsmesterskab Coastal Rowing 202245 Tilmeldinger

Regatta Dato: 2022-09-03

Der er lukket for tilmelding til denne regatta

Information:

Middelfart Roklub har sammen med Dansk Forening for Rosport fornøjelsen at invitere danske og udenlandske roere til regatta i coastalroning i Lillebælt.

EUROW ApS er officiel hovedsponsor for Danish Open Coastal Rowing.

Program                                                                                                                                                                     

(ændringer kan forekomme / changes may occur)

07:30 Ankomst - trailer / arrival – boat park
08:00 Regattakontor åbnes / Accreditation desk open
09:00 Mandskabsledermøde / Captains meeting (i roklubben/in the Rowing Club) - NB max. 1 repræsentant pr. hold)
10:00 Åbningstaler / official opening (ved regattaområdet)

Løb/races:

10:30

Løb 105 + 107

MC1X + MC1X 50+

Herre single DM og Herre single 50+

11:10

Løb 108 + 110

WC2X + WC2X 50+

Kvinde dobbelt DM og Kvinde dobbelt 50+

11:50

Løb 114

MC4X+

Herre 4’er med styrmand DM

12:30

Løb 109

WC1X

Kvinde single DM


13:10 Præmieoverrækkelse / Medals

Løb/races:

14:10

Løb 100 + 111

MC2X + MC2X 50+

Herre dobbelt DM og Herre dobbelt 50+

14:50

Løb 115 + 113

W/MC4x+ + WC4+

Mix 4’er med styrmand og Kvinde 4'er med styrmand DM

15:30

Løb 112 + 116 + 101

W/MC2X + W/MC2X 50+ + W/MC2X U19

Mix dobbelt DM + Mix dobbelt 50+ + Mix dobbelt U19


16:10 Præmieoverrækkelse og officiel afslutning / Medals and official closing

Hjemmeside:

Reglement:

Gældende reglementer og sikkerhedsforhold
Stævnet afvikles med udgangspunkt i World Rowings reglement for coastal-kaproning, tilpasset danske forhold.

Der sikres højst mulig sikkerhed i kraft af følge- og dommerbåde på og langs banen.

Husk at alle både skal medbringe redningsveste til alle roere. I C4x+ skal styrmanden være iført redningsvest. Alle under 18 år skal være iført redningsvest.


Der roes med udgangspunkt i WORLD ROWING COASTAL ROWING REGULATIONS, Appendix COASTAL ROWING COMPETITION REGULATIONS - og beskrevet i DFfR vejledende regelsæt for Coastal Endurance Coastal_endurance_regler-foreloebig-juni-2022.pdf (roning.dk)

Startprocedure:

- Der vil ikke blive brugt visuelle signaler (kugler eller flag) ved starten. 
- I stedet anvendes lydsignaler.
- Der gives 3/2/1 korte lydsignaler 3/2/1 min. før start.
- Der gives 1 langt lydsignal, når starten går.

Reglerne om overhaling af både på banen og ved en vendebøje svarer til den danske Sølov, hvorfor Sølovens regler om overhaling og vigeregler er gældende. Ved bøjevendinger skal overhalende båd vige langt udenom den overhalede båd. Den overhalede båd skal holde kurs.

Mandskabsledermøde:

Holdkaptajnmøde afholdes på dagen - lørdag 03.09.22 - kl. 09:00, inden 1. start kl. 10:30

På grund af stævnets særlige karakter, de særlige baneforhold osv. vil roere fra klubber, der ikke er repræsenteret ved mødet, blive nægtet start. En roer fra hvert hold samt styrmændene i coastal 4X+ har mødepligt til mødet.

Holdkaptajnmøde afholdes i Middelfart Roklub. Regattakontoret vil være at finde på stranden ved regattaområdet.

 

Løbende info om bane og praktiske forhold her: Danish Rowing Coastal Championships / Danish Open Coastal Rowing | Facebook

Adresse: Middelfart Roklub, Kongebrovej 66, 5500 Middelfart

Figuren viser antal tilmeldte sæder for de forskellige klubber