Reglement

Gældende reglementer og sikkerhedsforhold
Stævnet afvikles med udgangspunkt i World Rowings reglement for coastal-kaproning, tilpasset danske forhold.

Der sikres højst mulig sikkerhed i kraft af følge- og dommerbåde på og langs banen.

Husk at alle både skal medbringe redningsveste til alle roere. I C4x+ skal styrmanden være iført redningsvest. Alle under 18 år skal være iført redningsvest.


Der roes med udgangspunkt i WORLD ROWING COASTAL ROWING REGULATIONS, Appendix COASTAL ROWING COMPETITION REGULATIONS - og beskrevet i DFfR vejledende regelsæt for Coastal Endurance Coastal_endurance_regler-foreloebig-juni-2022.pdf (roning.dk)

Startprocedure:

- Der vil ikke blive brugt visuelle signaler (kugler eller flag) ved starten. 
- I stedet anvendes lydsignaler.
- Der gives 3/2/1 korte lydsignaler 3/2/1 min. før start.
- Der gives 1 langt lydsignal, når starten går.

Reglerne om overhaling af både på banen og ved en vendebøje svarer til den danske Sølov, hvorfor Sølovens regler om overhaling og vigeregler er gældende. Ved bøjevendinger skal overhalende båd vige langt udenom den overhalede båd. Den overhalede båd skal holde kurs.

Løbsafvikling

Stævnet er for coastalbåde, typerne 1X, 2X og 4X+, og der er løb både for juniorer, seniorer og seniorer 50+.

Forbundsmesterskabs-/DM-løb

De officielle DFfR Forbundsmesterskabs-løb er i åbne klasser for rene klubhold:

  1. CW1x
  2. CM1x
  3. CW2x
  4. CM2x
  5. CMix2x 
  6. CW4x+
  7. CM4x+

Løbene er åbne for alle danske og udenlandske roere. Alene rene danske klubhold kan blive kåret som forbundsmester.

Øvrige løb

Arrangørerne har besluttet at afholde yderligere løb, som ikke er offcielle forbundsmesterskabsløb.

Juniorløb kan eventuelt afvikles samtidig i forhold til tilmeldingerne.

Tilmelding

Startgebyrer: C1X: 140,- kr. C2X: 280,- kr. C4X+: 460 kr. (ekskl. gebyr for tilmelding og brug af regatta-systemet).
Startgebyret betales i forlængelse af tilmeldingsproceduren på DFfR tilmeldingssystem.

Ved afmelding efter anmeldelsesfristens udløb refunderes indbetalte startgebyrer ikke. 
Efteranmeldelse er mulig ved forhøjet gebyr. 
Der kan kun efteranmeldes til løb, hvor der ved den ordinære tilmelding er tilmeldt et eller flere hold. Nye løb oprettes ikke.

Banen

Banen udlægges som en 4000 m bane med minimum 5 vendebøjer.
Banen skal roes én gang rundt. Der foretages start over udlagt startlinje mellem 2 startbøjer.

Målgang vil ske over udlagt mållinje på vandet.

Der orienteres om mulige ændringer i start/mål-procedurer, baneforhold og sikkerhedsforhold, hvis vejrforholdene gør dette nødvendigt.

Løb, se løbsliste

Klasser med mindre tilslutning, kan slås sammen til et løb. 
Der foretages ikke handicap beregning.

Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre i rækkefølgen og starttiderne i tilfælde af, at løb udgår eller på grund af andre uforudsete hændelser. Den endelige rækkefølge af løb offentliggøres efter den ordinære tilmeldingsfrist er nået.

Der afholdes ikke forsøgsløb, men der roes i afdelinger, hvis antallet af tilmeldte hold overstiger antallet af tilgængelige både, eller hvis antallet af både i en klasse er større, end hvad der skønnes forsvarligt at have på banen samtidigt.

Medaljer

Der er medaljer til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse.

I officielle DFfR Forbundsmesterskabsløb vil der blive uddelt DFfR medaljer.

Det bedst placerede danske klubhold vil blive udråbt som Forbundsmester, og holdet vil tillige få tildelt en pokal.

Medaljeoverrækkelse vil ske løbende.

Både

Arrangørerne har ikke mulighed for og ressourcer til at indsamle coastalbåde, hvorfor klubber og roere der tilmelder sig regattaen, og som råder over egne coastalbåde, bedes medbringe disse både, minimum dækkende eget behov ved regattaen. Samtidig opfordres alle klubber der medbringer egne både, om at udlåne disse til roere/klubber, der ikke selv råder over egne coastalbåde.

Roere der ønsker at låne en båd opfordres til at kontakte en af de øvrige tilmeldte klubber og selv arrangere bådlån. Evt. pris for bådlån aftales indbyrdes mellem klubberne.

Vi gør opmærksom på at evt. opståede skader på lånte både skal afklares direkte mellem bådens hjemklub og lånerne.
Er arrangørerne medvirkende til at forrette skade på en båd under arrangementet, er arrangørerne forpligtet til at sikre udbedring af evt. skader.
Skader er alt andet en alm. slid, der vil opstå ved brug af bådene, ved et sådan arrangement.

Faciliteter

Middelfart Roklub stiller omklædningsrum og bad til deltagernes disposition. Der er offentlige toiletter ved regattaområdet.

Regattasekretariatet findes på stranden i regattaområdet - og er åbent på løbsdagen fra kl. 7:30. 
Her vil vi dels registrere ankomne deltagere, dels svare på spørgsmål vedr. arrangementet osv.

Parkering

Der er offentlig parkering ved løbsstedet, og særligt afmærket parkering til bådtrailere med p-vagt.

Der er ingen mulighed for at parkere bådtrailer eller personbiler ved roklubben.

Ankomst med trailer

Bådene skal være på området ved løbsstedet senest på løbsdagen kl. 8:00.

Klubber og deltagere, der ankommer med både på trailer, får anvist plads for aflæsning, parkering af trailer og placering af bådene på land.

Trailerparkering

Trailere må køre til og parkere på bådpladsen for aflæsning af både. Herfra skal bådene bæres eller køres på bådvogne til stranden.

Middelfart Roklub kan kun stille et begrænset antal bådvogne til rådighed til transport af bådene. Det er derfor en god idé at medbringe egne bådvogne.

I regattaområdet er der bildæk, som bådene kan ligge på.