Tidsplan - Open Nordic Rowing Master Regatta 2017

Tidsplan Første del
Starttid Løb nr. Antal Distance Kode Beskrivelse Heat Type
0 Distance unset unknown unknown 1. Indledende