Forplejning

Der sælges frugt, sandwich og drikkevare på dagen.

Overnatning

Der er mulighed for overnatning i telt omkring roklubben. Henvendelse til Martin på formand@praestoroklub.dk