Reglement

Der roes efter DFfR's langdistancekaproningsreglement.

Løbsafvikling

Enkeltstart med 2 min. interval. Handicapkorrektion af rotiden i motionsløbene.
Medalje til 1, 2 og 3 i hver klasse. Desuden medalje til bedste sønderjyske hold i 10 km motion (Bedste korrigerede tid).

Trailerparkering

Trailerparkering kan foregå enten på p-plads lige øst for roklubben eller under Alssundbroen.
Vejen forbi roklubben skal friholdes for anden færdsel, så trailerkørsel skal begrænses til af- og pålæsning.