Søvejsregler

Roning under broklappen på Christian X's bro ikke tilladt.
Vis hensyn til ind- og udgående sejlads til broerne ved de øvrige søsportsklubber i området (sejl-, motorbåds-, ro- og kajakklubber).
NYT: i området mellem Sønderborg Slot og lystbådehavnen er etableret et nyt stenrev, markeret med gule bøjer. Det er ikke tilladt at ro indenfor det afmærkede område, da der kan være dykkere i vandet uden yderligere afmærkning.

Man skal desuden følge instruktionerne, der gives ved styrmandsmøderne inden start.