Reglement

Gældende reglementer og sikkerhedsforhold
Stævnet afvikles efter DFfR’s kaproningsreglement og FISAs reglement for coastal-kaproning, tilpasset danske forhold og stævnets særlige karakter. Der sikres højst mulig sikkerhed i kraft af følge- og dommerbåde på og langs banen.

Husk at alle både skal medbringe redningsveste til alle roere. I C4x+ skal styrmanden være iført redningsvest.


Undtagelser fra reglementer eller ændringer ved Danish Open Coastal Rowing
Der roes efter DFfR’s kaproningsreglement og FISA COASTAL ROWING REGULATIONS 2017, Appendix 22 COASTAL ROWING COMPETITION REGULATIONS (http://www.worldrowing.com/mm//Document/General/General/12/72/37/2017Appendix22-CoastalRowingCompetitionRegulations_Neutral.pdf), dog med undtagelserne, som er listet op herunder: 

DFfR’s kaproningsreglement (undtagelser/ændringer):

§1 Kaproningsreglement. Ved andre kaproninger (Coastal) skal det anføres i hvilket omfang nærværende reglement gælder. Dvs., vi skal udpege de områder, der gøres gældende.
§2 Banereglement. Dette bruges ikke, vi henviser til FISA.
§18 Forsøgsløb. Denne paragraf gælder ikke. Der afholdes ikke forsøgsløb.
§21 Letvægtsløb. Denne paragraf gælder ikke. Der afholdes ikke letvægtsløb.
§24 Distancer. Denne paragraf gælder ikke. Der roes på banen a 3000 meter eller 6000 meter.
§25 Starten. Denne paragraf gælder ikke. Starten gennemføres som beskrevet i FISA Coastal osv., dog med lydsignaler og flag, ikke kugler.

FISA COASTAL ROWING REGULATIONS 2017 (undtagelser/ændringer):
Punkt 2-4, 7, 12, 13.4, 18, 20 og 21  – gælder ikke.
Punkt 8 – Age Categories (Rule 24). Der kan ud over senior afvikles løb for juniorer og roere 50+.

Punkt 12 - World Rowing Coastal Championships Boat Classes (Rule 36). Der udskrives løb i C2xMix. Bemærk, at det er tilladt med styrmand af andet køn i C4x+.

Punkt 13.3.3 – Construction of Coastal Rowing Boats (Rule 39): Dette punkt gælder ikke. Der skal i stedet være 10 m kasteline, som kan flyde. Kastelinen fastgøres for eller agter på båden. Desuden fastgøres en 10 m lang gribeline fra for til agter på båden.

Punkt 24 The Starting Procedure (Rule 74). 
- Der vil ikke blive brugt kugler ved starten.
- I stedet bruges flag suppleret med lydsignaler.
- Der hejses visuelt signaler/flag 3 min før start, som sænkes, når starten går. Det visuelle signal gælder.
- Der gives 1 langt lydsignal, når starten går.
- Der gives 3/2/1 korte lydsignaler 3/2/1 min. før start.

Punkt 27 – Interference (Rule 78). Reglerne om overhaling af både på banen og ved en vendebøje svarer til den danske Sølov, hvorfor Sølovens regler om overhaling og vigeregler er gældende.
Ved bøjevendinger skal overhalende båd vigerlangt udenom den overhalede båd. Den overhalede båd skal holde kurs.

Løbsafvikling

Trailerparkering

Klubber og deltagere, der ankommer med både på trailer, får anvist plads for aflæsning, parkering af trailer og placering af bådene på land.

Bådene sættes i vandet fra fast bro ved klubben, eller fra stranden, hvorfor det anbefales at medbringe ophalervogne/trolleys/ruller.

OBS! Hvis man ankommer allerede fredag vil vi gerne have besked, så kan vi hjælpe med at finde en god parkeringsplads til trailer/både. Parkering af personbiler ved roklubben kan kun ske i meget begrænset omfang. Der er ca 5 minutters gang fra offentlige parkeringsmuligheder til klubben.