Evt. lån af både

Vær opmærkom på at arrangørerne ikke kan garantere at levere både til alle deltagere. Arrangørerne opfordrer deltagere, der tilmelder og stiller op ved stævnet - og som selv kan stille med egen coastalbåde, om at medbringe disse både. Udlåner deltagerne/klubberne egne både til andre, der ikke selv kan medbringe eller ejer coastalbåde, aftales gebyr for udlån af båden imellem de involverede parter.