Forplejning

Der vil kunne købes sandwich og drikkevarer

Overnatning