Reglement

Reglement for Ergometer

Tillæg til reglement for eKaproning

Hvordan fungerer teknikken?
På roning.dk/eKaproning finder du en brugermanual. Læs den grundigt, så kommer du godt i gang.

Løbsafvikling

Vigtig helbredsmæssig anbefaling
Ergometerroning udsætter din krop for maksimal belastning, og organisationen påtager ikke ansvar for ildebefindende eller skader forårsaget som konsekvens. Hvis du er i tvivl, bør du søge helbredsmæssig råd inden deltagelse.

Løbsdistancer:

  • 1.000 m: løb: 100-141, masters.
  • 2 minutters løb: 150-155, Jun E, D (< Årgang 2009)
  • 3 minutters løb: 156-157, Jun CII (Årgang 2008)
  • 4 minutters løb: 158-159, Jun C (Årgang 2007)
  • 2.000 m: løb: 160-175
  • 100 m: løb: 176-177, sprint for u13.
  • 200 m: løb: 178-199, sprint for u15 og ældre

Se iøvrigt løbsliste

Race Lobby (NYT)
Atleterne skal have tilmeldt sig i "race lobbyen" umiddelbart inden konkurrencen, senest 10 minutter før start. Race lobby åbner 45 min før start, vi anbefaler deltagerne tilmelder sig i god tid inden planlagt start. Forsent ankomst i lobbyen kan kan medføre diskvalifikation. Vi anbefaler at man har den tilsluttede PCs skærm indenfor deltagers/coachens sysnsfelt, da der kan komme vigtige meddelser ummidelbart ind start på skærmen.

Start og Under løb (NYT)
Deltagerne skal være opmærksom på at afstanden mellem "Attention" og "Row" meddelserne på PM5 er længere end normalt. Tyvstarter vi stadig blive detekteret. Når løbet er sat igang og der ikke er tyvstart forsættes med at ro uanset om forbindelsen mistes. Umiddelbart efter løbet tages et billed af PM monitoren og det indsendes.

Coaching
Det er tilladt for hver roer at have en træner (eller anden person) siddende ved siden af ergometret til at coache under løbet. 

Dommere og officials
Et antal danske dommere og officials vil overvåge stævnet, deres instruktioner skal følges.

Eftertilmelding
Efter tilmeldingfristens udløb kan der ikke tilmeldes. 

Information on alder
Aldersgruppen fastlægges som beskrevet her på siden: aldersklasser.

Letvægt (LW) (ÆNDRET)
Indvejning: Kan foretages tidligst 2,5 time før og senest 1 time før roerens første start på løbsdagen. Dette dokumenteres med billeddokumentation af: vægt, dato og deltager/roer og sendes til [email protected]

Vægtgrænser:

  • Senior/masters kvinder: 61,5 kg
  • Senior/masters mænd: 75,0 kg

Medaljer (NYT og ÆNDRET)

Medaljer vil blive fremsendt til mandskabslederen eller afhentes i Holstebro Roklub klubvis umiddelbart efter regattaen. Den enkelte klub kan vælge at lave en lokal fejring.
Der uddeles medalje til vinderen, til nummer 2, hvis der er mere end 3 deltagere og til nr. 3, hvis der er mere end 6 deltagere i løbet.

Vi opfordrer de fire første deltagere i all 2000m løb, til at dokumentere ergometer udlæsning sammen med identifikation på roeren enten med video eller andet billed materiale.

Resultater
Resultater vil være tilgængelige løbende under stævnet på roning.dk og ergometertider.dk.

Protest/klager (NYT)
Protest eller klager omkring løbsafvikling eller andre forhold omkring det enkelte løb skal fremsendes skriftligt hurtigst muligt og senest 5 min efter løbsafslutning til: [email protected]

Anden løbsinformation
Afhængig af antal deltagere, kan flere løb afvikles samtidig (i en blok) - se løbsliste med forløbig tidsplan. Vi forventer startlisten er klar 7 dage inden stævnet. 
De enkelte blokke vil blive afviklet med et variabelt interval (10-20 min). Hver blok vil maximalt have 44 deltagere/ergometre samtidig.

Ris/Ros modtages gerne på nedstående email.

Doping kontrol
Anti Doping Danmarks regler er gældende. Anti Doping Danmark kan foretage doping kontrol under stævnet.

Kontakt detaljer
Dansk Forening for Rosport
Skovalléen 38A
DK – 2880 Bagsværd
DANMARK
Tel +45 4444 0633

Stævneledelsen
E-mail: [email protected]

Trailerparkering