Løbsliste - Aarhus Open Regatta 2020 2020

Løbsliste - Aarhus Open Regatta 2020 2020
Løb nr. Planlagt Starttidspunkt Kategori Distance Løb Beskrivelse
106 22. august 2020 2000m U19 M4- JM4- Baltic Cup Udtagelse
107 22. august 2020 2000m U19 W4- JW4- Baltic Cup Udtagelse
108 22. august 2020 2000m U19 M4X JM4x Baltic Cup Udtagelse
109 22. august 2020 2000m U19 W4X JW4x Baltic Cup Udtagelse
110 22. august 2020 Master 1000m Master W/M 1X Master
111 22. august 2020 1000m W/M 2X Åben Mix
112 22. august 2020 1000m M2X M2X
113 22. august 2020 TU-cup 500m U14 M1X C
114 22. august 2020 TU-cup 500m U14 W2X C
115 22. august 2020 TU-cup 1500m U17 M1X B
116 22. august 2020 TU-cup 1500m U17 W2X B
117 22. august 2020 500m U13 W/M 2X D
118 22. august 2020 1000m W4X+/4+ Motion CUP - (1000+250)
118 22. august 2020 1000m W4X/4- Motion CUP - (1000+250)
119 22. august 2020 Motion 500m W/M 4+inr M/W Kanin
123 22. august 2020 500m W/M 4+inr lørdag
124 22. august 2020 1000m M2X/2- Motion CUP - (1000+250)
125 22. august 2020 1500m U19 M1X A
126 22. august 2020 1500m U19 W1X A
127 22. august 2020 TU-cup 1500m U17 M4X B
128 22. august 2020 TU-cup 1500m U17 W1X B
129 22. august 2020 TU-cup 500m U15 W4X+/4X C
130 22. august 2020 TU-cup 500m U14 M2X C
131 22. august 2020 500m U13 W/M 1X D
132 22. august 2020 1000m M4X+/4X/4+/4- Motion CUP - (1000+250)
134 22. august 2020 1000m W/M 4+inr M/W 4inr ÅÅM
139 22. august 2020 1000m W2-/2X Motion CUP - (1000+250)
141 22. august 2020 1500m U19 W2X A
142 22. august 2020 1500m U19 M2X A
143 22. august 2020 TU-cup 1500m U17 M2X B
144 22. august 2020 TU-cup 1500m U17 W4X B
145 22. august 2020 TU-cup 500m U14 W1X C
146 22. august 2020 TU-cup 500m U15 M4X+/4X C
147 22. august 2020 1000m W/M 8+ 8+
148 22. august 2020 TU-cup 1500m U19 M2- JM2-
149 22. august 2020 2000m U19 M1X U19 M1X Baltic Cup udtagelse
150 22. august 2020 2000m U19 M2X U19M2X Baltic cup udtagelse
151 22. august 2020 2000m U19 M2- U19M2- baltic cup udtagelse
152 22. august 2020 2000m U19 W1X U19W1X Baltic Cup udtagelse
153 22. august 2020 2000m U19 W2X U19W2X Baltic Cup udtagelse
154 22. august 2020 2000m U19 W2- U19W2- Baltic cup udtagelse