Danish Open Coastal Rowing / DM Coastal Rowing: Ishøj/Greve 201946 Tilmeldinger

Regatta Dato: 2019-09-07

Der er lukket for tilmelding til denne regatta

Information:

Program (senest ændret 5/9 kl. 21.20)                                                                                                                                                                        

(ændringer kan forekomme / changes may occur)

07:30 Ankomst - trailer / arrival – boat park
08:00 Madbod åbnes
08:00 Regattakontor åbnes / Accreditation desk open
09:00 Mandskabsledermøde / Captains meeting
09:50 Åbningstaler / official opening , formand Michael Duncan og borgmester Ole Bjørstorp

Løb/races:

10:30

Løb 105 + 107

MC1X + MC1X 50 +

Herre single DM og Herre single 50+

11:05

Løb 108 + 110

WC2X + WC2X 50+

Kvinde dobbelt DM og Kvinde dobbelt 50+

11:40

Løb 114

MC4X+

Herre 4’er med styrmand DM

12:15

Løb 104

WC1X

Kvinde single DM


12:50 Præmieoverrækkelse / Medals

Løb/races:

13:50

Løb 100 + 111

MC2X + MC2X 50+

Herre dobbelt DM og Herre dobbelt 50+

14:25

Løb 115

W/M C4x+

Mix 4’er med styrmand

15:00

Løb 112

WMC2X

Mix dobbelt DM

15:35

Løb 113

WC4+

Kvinde 4’er med styrmand DM


16:20 Præmieoverrækkelse og officiel afslutning / Medals and official closing

 

Hjemmeside:

Reglement:

Gældende reglementer og sikkerhedsforhold
Stævnet afvikles efter DFfR’s kaproningsreglement og FISAs reglement for coastal-kaproning, tilpasset danske forhold og stævnets særlige karakter. Der sikres højst mulig sikkerhed i kraft af følge- og dommerbåde på og langs banen.

Husk at alle både skal medbringe redningsveste til alle roere. I C4x+ skal styrmanden være iført redningsvest.


Undtagelser fra reglementer eller ændringer ved Danish Open Coastal Rowing
Der roes efter DFfR’s kaproningsreglement og FISA COASTAL ROWING REGULATIONS 2017, Appendix 22 COASTAL ROWING COMPETITION REGULATIONS (http://www.worldrowing.com/mm//Document/General/General/12/72/37/2017Appendix22-CoastalRowingCompetitionRegulations_Neutral.pdf), dog med undtagelserne, som er listet op herunder: 

DFfR’s kaproningsreglement (undtagelser/ændringer):

§1 Kaproningsreglement. Ved andre kaproninger (Coastal) skal det anføres i hvilket omfang nærværende reglement gælder. Dvs., vi skal udpege de områder, der gøres gældende. 
§2 Banereglement. Dette bruges ikke, vi henviser til FISA. 
§18 Forsøgsløb. Denne paragraf gælder ikke. Der afholdes ikke forsøgsløb. 
§21 Letvægtsløb. Denne paragraf gælder ikke. Der afholdes ikke letvægtsløb. 
§24 Distancer. Denne paragraf gælder ikke. Der roes på banen a 3000 meter eller 6000 meter.
§25 Starten. Denne paragraf gælder ikke. Starten gennemføres som beskrevet i FISA Coastal osv., dog med lydsignaler og flag, ikke kugler. 

FISA COASTAL ROWING REGULATIONS 2017 (undtagelser/ændringer):
Punkt 2-4, 7, 12, 13.4, 18, 20 og 21  – gælder ikke.
Punkt 8 – Age Categories (Rule 24). Der kan ud over senior afvikles løb for juniorer og roere 50+.

Punkt 12 - World Rowing Coastal Championships Boat Classes (Rule 36). Der udskrives løb i C2xMix. Bemærk, at det er tilladt med styrmand af andet køn i C4x+.

Punkt 13.3.3 – Construction of Coastal Rowing Boats (Rule 39): Dette punkt gælder ikke. Der skal i stedet være 10 m kasteline, som kan flyde. Kastelinen fastgøres for eller agter på båden. Desuden fastgøres en 10 m lang gribeline fra for til agter på båden.

Punkt 24 The Starting Procedure (Rule 74). 
- Der vil ikke blive brugt kugler ved starten. 
- I stedet bruges flag suppleret med lydsignaler.
- Der hejses visuelt signaler/flag 3 min før start, som sænkes, når starten går. Det visuelle signal gælder.
- Der gives 1 langt lydsignal, når starten går.
- Der gives 3/2/1 korte lydsignaler 3/2/1 min. før start.

Punkt 27 – Interference (Rule 78). Reglerne om overhaling af både på banen og ved en vendebøje svarer til den danske Sølov, hvorfor Sølovens regler om overhaling og vigeregler er gældende.
Ved bøjevendinger skal overhalende båd vigerlangt udenom den overhalede båd. Den overhalede båd skal holde kurs.

Mandskabsledermøde:

Mandskabsledermøde afholdes på dagen - lørdag 07.09.19 - kl. 09:00, inden 1. start kl. 10:30
På grund af stævnets særlige karakter, de særlige baneforhold osv. vil roere fra klubber, der ikke er repræsenteret ved mødet, blive nægtet start. Styrmændene i coastal 4X+ har mødepligt til mødet.

Mandskabsledermøde afholdes på regattaområdet på stranden. Her vil regattakontoret også være at finde.

Adresse: Køge Bugt Strandpark, Ishøj Strand v. Arken, Skovvej 100, 2635 Ishøj

Figuren viser antal tilmeldte sæder for de forskellige klubber