Reglement

Gældende reglementer og sikkerhedsforhold
Stævnet afvikles efter DFfR’s kaproningsreglement og FISAs reglement for coastal-kaproning, tilpasset danske forhold og stævnets særlige karakter. Der sikres højst mulig sikkerhed i kraft af følge- og dommerbåde på og langs banen.

Husk at alle både skal medbringe redningsveste til alle roere. I C4x+ skal styrmanden være iført redningsvest.


Undtagelser fra reglementer eller ændringer ved Danish Open Coastal Rowing
Der roes efter DFfR’s kaproningsreglement og FISA COASTAL ROWING REGULATIONS 2017, Appendix 22 COASTAL ROWING COMPETITION REGULATIONS (http://www.worldrowing.com/mm//Document/General/General/12/72/37/2017Appendix22-CoastalRowingCompetitionRegulations_Neutral.pdf), dog med undtagelserne, som er listet op herunder: 

DFfR’s kaproningsreglement (undtagelser/ændringer):

§1 Kaproningsreglement. Ved andre kaproninger (Coastal) skal det anføres i hvilket omfang nærværende reglement gælder. Dvs., vi skal udpege de områder, der gøres gældende. 
§2 Banereglement. Dette bruges ikke, vi henviser til FISA. 
§18 Forsøgsløb. Denne paragraf gælder ikke. Der afholdes ikke forsøgsløb. 
§21 Letvægtsløb. Denne paragraf gælder ikke. Der afholdes ikke letvægtsløb. 
§24 Distancer. Denne paragraf gælder ikke. Der roes på banen a 3000 meter eller 6000 meter.
§25 Starten. Denne paragraf gælder ikke. Starten gennemføres som beskrevet i FISA Coastal osv., dog med lydsignaler og flag, ikke kugler. 

FISA COASTAL ROWING REGULATIONS 2017 (undtagelser/ændringer):
Punkt 2-4, 7, 12, 13.4, 18, 20 og 21  – gælder ikke.
Punkt 8 – Age Categories (Rule 24). Der kan ud over senior afvikles løb for juniorer og roere 50+.

Punkt 12 - World Rowing Coastal Championships Boat Classes (Rule 36). Der udskrives løb i C2xMix. Bemærk, at det er tilladt med styrmand af andet køn i C4x+.

Punkt 13.3.3 – Construction of Coastal Rowing Boats (Rule 39): Dette punkt gælder ikke. Der skal i stedet være 10 m kasteline, som kan flyde. Kastelinen fastgøres for eller agter på båden. Desuden fastgøres en 10 m lang gribeline fra for til agter på båden.

Punkt 24 The Starting Procedure (Rule 74). 
- Der vil ikke blive brugt kugler ved starten. 
- I stedet bruges flag suppleret med lydsignaler.
- Der hejses visuelt signaler/flag 3 min før start, som sænkes, når starten går. Det visuelle signal gælder.
- Der gives 1 langt lydsignal, når starten går.
- Der gives 3/2/1 korte lydsignaler 3/2/1 min. før start.

Punkt 27 – Interference (Rule 78). Reglerne om overhaling af både på banen og ved en vendebøje svarer til den danske Sølov, hvorfor Sølovens regler om overhaling og vigeregler er gældende.
Ved bøjevendinger skal overhalende båd vigerlangt udenom den overhalede båd. Den overhalede båd skal holde kurs.

Løbsafvikling

Danish Open Coastal Rowing 2019 /DM Coastal Rowing

Lørdag 7. september 2019

Ishøj Roklub og Greve Roklub har fornøjelsen at invitere danske og udenlandske roere til regatta i coastalroning på i Køge Bugt ud for Ishøj Strand.

Hovedsponsor for Danish Open Coastal Rowing 2019 er EUROW ApS.
Stævnet er for coastalbåde, typerne 1X, 2X og 4X+, og der er løb både for juniorer, seniorer og seniorer 50+.

 

Forbundsmesterskabs-/DM-løb

De officielle DFfR Forbundsmesterskabs-løb er i åbne klasser for rene klubhold:

  1. CW1x
  2. CM1x
  3. CW2x
  4. CM2x
  5. CMix2x 
  6. CW4x+
  7. CM4x+

Øvrige løb

Arrangørerne har besluttet at afholde yderligere løb, som ikke være offcielle forbundsmesterskabsløb.

Juniorløb kan eventuelt afvikles samtidig i forhold til tilmeldingerne.

U19 ror 4000 meter.

U17 og derunder ror 2000 meter, hvis disse klasser oprettes.

Tilmelding

Startgebyrer: C1X: 140,- kr. C2X: 280,- kr. C4X+: 460 kr. (ekskl. gebyr for tilmelding og brug af regatta-systemet).
Startgebyret betales i forlængelse af tilmeldingsproceduren på DFfR tilmeldingssystem.

Ved afmelding efter anmeldelsesfristens udløb refunderes indbetalte startgebyrer ikke.
Efteranmeldelse er mulig ved forhøjet gebyr.
Der kan kun efteranmeldes til løb, hvor der ved den ordinære tilmelding er tilmeldt et eller flere hold. Nye løb oprettes ikke.

Banen

Banen udlægges som en 4000 m bane med minimum 5 vendebøjer.
Banen skal roes én gang rundt. Der foretages start over udlagt startlinje mellem 2 startbøjer.

Målgang vil ske over udlagt mållinje på stranden, hvor én roer fra hver båd løber i mål fra strandkant mellem 2 udlagte bøjer.

Målgang kan ændres grundet vind og vejr til at ske over udlagt mållinje på vandet.

Der orienteres om mulige ændringer i start/mål-procedurer, baneforhold og sikkerhedsforhold, hvis vejrforholdene gør dette nødvendigt.

Løb, se løbsliste

Klasser med mindre tilslutning, kan slås sammen til et løb.
Der foretages ikke handicap beregning.

Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre i rækkefølgen og starttiderne i tilfælde af, at løb udgår eller på grund af andre uforudsete hændelser. Den endelige rækkefølge af løb offentliggøres efter den ordinære tilmeldingsfrist er nået.

Der afholdes ikke forsøgsløb, men der roes i afdelinger, hvis antallet af tilmeldte hold overstiger antallet af tilgængelige både, eller hvis antallet af både i en klasse er større, end hvad der skønnes forsvarligt at have på banen samtidigt.

Medaljer

Der er medaljer til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse/evt. afdelinger.

I officielle DFfR Forbundsmesterskabsløb vil der blive uddelt DFfR medaljer.

Det bedst placerede danske danske hold vil blive udråbt som Forbundsmester, og holdet vil tillige få tildelt en pokal.

Medaljeoverrækkelse vil ske løbende.

Både

Vi opfordrer alle de klubber, der har coastalbåde til rådighed til at deltage i denne regatta. Vi opfordrer klubberne til at medbringe deres egne både, og til at de låner deres coastalbåde ud til andre klubber. På den måde får vi så mange til at ro med som muligt, - det sikrer en succesfyldt coastal regatta, og fremmer udviklingen af coastal roning i Danmark.

Arrangørerne har ikke mulighed for og ressourcer til at indsamle coastalbåde, hvorfor klubber og roere der tilmelder sig regattaen, og som råder over egne coastalbåde, bedes medbringe disse både, minimum dækkende eget behov ved regattaen. Samtidig opfordres alle klubber der medbringer egne både, om at udlåne disse til roere/klubber, der ikke selv råder over egne coastalbåde.

Roere der ønsker at låne en båd opfordres til at kontakte en af de øvrige tilmeldte klubber og selv arrangere bådlån. Evt. pris for bådlån aftales indbyrdes mellem klubberne.

Vi gør opmærksom på at evt. opståede skader på lånte både skal afklares direkte mellem bådens hjemklub og lånerne.
Er arrangørerne medvirkende til at forrette skade på en båd under arrangementet, er arrangørerne forpligtet til at sikre udbedring af evt. skader.
Skader er alt andet en alm. slid, der vil opstå ved brug af bådene, ved et sådan arrangement.

Faciliteter

Ishøj Roklub stiller omklædningsrum og bad til deltagernes disposition. Der er mulighed for omklædning i telt ved regattaområdet. Der er ikke mulighed for bad ved stranden.

Regattasekretariatet findes på stranden i regattaområdet - og er åbent på løbsdagen fra kl. 7:30.
Her vil vi dels registrere ankomne deltagere, dels svare på spørgsmål vedr. arrangementet osv.

Roklubbens café har åbent fra 7 – 16, se i øvrigt under Mad og Overnatning.

Parkering

Der er offentlig parkering ved løbsstedet, og særligt afmærket parkering til bådtrailere med p-vagt.

Der er ingen mulighed for at parkere bådtrailer ved roklubben, og der må forventes begrænset parkeringsmulighed for personbiler.

Ankomst med trailer

Bådene skal være på området ved løbsstedet senest på løbsdagen kl. 8:00.

Klubber og deltagere, der ankommer med både på trailer, får anvist plads for aflæsning, parkering af trailer og placering af bådene på land.

Bådene skal køres i bådvogn eller bæres til strand.

Trailerparkering

Trailere må køre til og parkere på bådpladsen for aflæsning af både. Herfra skal bådene bæres eller køres på bådvogne til stranden.