Anden information

Bad og omklædning for deltagere:

Roklubben ved Brabrand Sø

Toiletforhold og vand for campister:

Roklubben ved Brabrand Sø

Toiletforhold for tilskuere:

Roklubben ved Brabrand Sø

Parkering af trailere ogaflæsning af både:

På bådpladsen

Parkering deltagere, medarbejdere og tilskuere:

På anviste P-pladser

Speaking i målområdet:

Der speakes fra søen

Catering:

I roklubben ved Brabrand Sø

Læge og sikkerhedstjeneste:

Under hele stævnet vil der være læge til stede i området. Livreddere vil under afvikling af løb befinde sig på vandet.

DM-fest

DM fest afholdes på Globus1. Der vil være mulighed for at spise i forbindelse med festen. Der vil være en DJ, der søger for musikken. Mere information om tilmelding og pris kommer i uge 35