Kontakt

 

Læge og Sikkerhedstjeneste:
Under hele stævnet vil der være læger til stede i området. Røde Kors befinder sig ved øverst på
tilskuerpladser og tydelig vist med flag. Dykkere vil under afvikling af løb befinde sig på vandet.