Tidsplan

Tidsplan Første del
Starttid Løb nr. Antal distance Kode Beskrivelse Heat Type
kl. 12:30 30 8 2000m U19 M2X BC udtagelse . JM2X 1. Indledende
kl. 12:40 70 3 2000m U19 M4X BC udtagelse JM4X A Finale
kl. 12:45 80 1 2000m U19 W4X BC udtagelse JW4X A Finale
kl. 12:50 90 2 2000m U19 M4- BC udtagelse JM4- A Finale
kl. 13:00 101 2 250m U11 W/M 1X-Edon JW/JM 1X E (-10 år) Edon begynder single* 1. Afdeling
kl. 13:00 102 3 250m U13 W/M 1X-Edon JW/JM 1X D (11-12 år) Edon begynder single* 1. Afdeling
kl. 13:05 104 2 500m U13 M1X JM 1X D 1. Afdeling
kl. 13:10 105 5 500m U15 M1X JM 1X C 1. Afdeling
kl. 13:15 105 5 500m U15 M1X JM 1X C 2. Afdeling
kl. 13:20 105 5 500m U15 M1X JM 1X C 3. Afdeling
kl. 13:25 105 5 500m U15 M1X JM 1X C 4. Afdeling
kl. 13:30 106 4 500m U17 M1X JM 1X B 1. Afdeling
kl. 13:35 107 2 500m U13 W2X JW 2X D 1. Afdeling
kl. 13:40 108 5 500m U15 W2X JW 2X C 1. Afdeling
kl. 13:45 109 2 500m U17 W2X JW 2X B 1. Afdeling
kl. 13:50 110 1 500m U12 W1X JW 1X D begynder** 1. Afdeling
kl. 13:55 111 5 500m U15 W1X JW 1X C begynder** 1. Afdeling
kl. 14:00 112 3 500m U17 W1X JW 1X B begynder** 1. Afdeling
kl. 14:05 103 2 250m U15 W/M 1X-Edon JW/JM 1X C (13-14 år) Edon begynder single* 1. Afdeling
kl. 14:10 114 5 500m U15 M2X JM 2X C 1. Afdeling
kl. 14:15 114 5 500m U15 M2X JM 2X C 2. Afdeling
kl. 14:20 115 4 500m U17 M2X JM 2X B 1. Afdeling
kl. 14:25 116 2 500m U13 M2X JM 2X D begynder** 1. Afdeling
kl. 14:30 117 2 500m U15 M2X JM 2X C begynder** 1. Afdeling
kl. 14:35 118 2 500m U17 M2X JM 2X B begynder** 1. Afdeling
kl. 14:40 120 1 500m U15 W2X JW 2X C begynder** 1. Afdeling
kl. 14:45 121 2 500m U17 W2X JW 2X B begynder** 1. Afdeling
kl. 14:50 122 3 500m U12 W1X JW 1X D 1. Afdeling
kl. 14:55 123 6 500m U15 W1X JW 1X C 1. Afdeling
kl. 15:00 123 4 500m U15 W1X JW 1X C 2. Afdeling
kl. 15:05 125 2 500m U13 M1X JM 1X D begynder** 1. Afdeling
kl. 15:05 124 3 500m U17 W1X JW 1X B 1. Afdeling
kl. 15:10 126 4 500m U15 M1X JM 1X C begynder** 1. Afdeling
kl. 15:15 127 4 500m U17 M1X JM 1X B begynder** 1. Afdeling
kl. 15:20 130 2 500m U15 W/M 1X-Edon JW/JM 1X C (13-14 år) Edon begynder single** (ene anmeldt -roes ikke) 1. Afdeling
kl. 15:25 131 4 500m U15 W/M 2X JW/JM 2x C Mix 1. Afdeling
kl. 15:30 132 4 500m U17 W/M 2X JW/JM 2x B Mix 1. Afdeling
kl. 15:35 133 2 500m W/M 8+ JM/JW 8+ B-C A Finale
kl. 15:40 129 4 500m U13 W/M 1X-Edon JW/JM 1X D (11-12 år) Edon begynder single** 1. Afdeling
kl. 15:45 10 2 2000m U19 W1X BC udtagelse JW!X A Finale
kl. 15:50 20 1 2000m U19 M1X BC udtagelse JM1X A Finale
kl. 15:55 30 1 2000m U19 M2X BC udtagelse . JM2X A Finale
kl. 15:55 30 5 m U19 M2X BC udtagelse . JM2X A Finale
kl. 16:00 40 3 2000m U19 W2X BC udtagelse JW2X A Finale
kl. 16:05 50 1 2000m U19 W2- BC udtagelse . JW2- A Finale
kl. 16:10 60 2 2000m U19 M2- BC udtagelse . Jm2- A Finale