Covid-19

Holstebro Regatta 2021:

Hej alle,

I forbindelse med den kommende Holstebro Regatta vil vi orientere om vores tiltag og forventninger til jer som deltagende klubber:

   • Alle deltagere, trænere og hjælpere skal medbringe gyldigt coronapas som skal være gyldigt hele weekenden!
   • Der er toiletter/håndvaske i dommertårn, roklubben, kajakklub og i toiletvogn ved roklubben. Der er opsat 4 udendørs køkkenvaske til opvask og håndvask ved toiletvogn.
    Der er håndsæbe og håndsprit til rådighed, men vi anbefaler at klubberne også selv medbringer håndsprit.
    Alle håndklæder er skrottet til fordel for éngangs papirhåndklæder.
   • Der er bad og omklædning i roklubben samt kajakklubben. Der er opsat skilte ved omklædningsrummene med anvisning af max antal personer på samme tid i lokalerne. Disse skal overholdes! 
    Opholdsrum og træningssal må ikke benyttes af andre end Holstebro Roklub af hensyn til smittefare.
   • Der vil være ergometre til rådighed under halvtag ved bådhallen - husk afspritning!
   • Vi henstiller til at alle sørger for god håndhygiejne og sørger for at holde afstand til hinanden.
   • Vi anbefaler at man medbringer ekstra skiftetøj, da der kan være længere ventetid på at komme i bad.
    Der er brusere/omklædning i roklubben samt kajakklubben.
    Klubberne kan evt. medbringe telt/pavillion til brug for omklædning af jeres roere.
   • På tilskuerpladserne ved dommertårnet skal man som udgangspunkt sidde ned - medbring evt. tæppe el. lign. 
    Husk at holde afstand til hinanden - vis hensyn!


   • Der vil være opsat skilte på bådplads, tilskuerplads og teltplads med retningslinjer for corona samt beredskabsplan.

   • Bådnumre vil blive afsprittet inden udlevering til nye klubber i regattakontoret.
    Medaljer vil ikke blive lagt om halsen på deltagerne – deltagerne skal selv tage dem fra bakken ved præmieoverrækkelse.

   • Vis hensyn og hold afstand!