Tidsplan - Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2021

Tidsplan Første del
Starttid Løb nr. Antal Distance Kode Beskrivelse Heat Type
2021-08-14 09:30 103 4 500m U15 M1X Drenge U15 1X 1. Indledende
103 4 500m U15 M1X Drenge U15 1X 2. Indledende
2021-08-14 09:40 104 6 500m U15 W2X Piger U15 2X 1. Indledende
104 3 500m U15 W2X Piger U15 2X 2. Indledende
2021-08-14 09:50 0 Distance unset unknown unknown 1. Indledende
0 Distance unset unknown unknown 2. Indledende
0 Distance unset unknown unknown 1. Indledende
0 Distance unset unknown unknown 2. Indledende
2021-08-14 10:00 121 5 500m U15 M2X Drenge U15 2X 1. Indledende
121 4 500m U15 M2X Drenge U15 2X 2. Indledende
2021-08-14 10:10 144 4 1000m U16 M1X Drenge U16 1X 1. Indledende
144 3 1000m U16 M1X Drenge U16 1X 2. Indledende
2021-08-14 10:20 0 Distance unset unknown unknown 1. Indledende
0 Distance unset unknown unknown 2. Indledende
162 4 250m U13 M1X Drenge U13 1X 1. Indledende
162 3 250m U13 M1X Drenge U13 1X 2. Indledende
2021-08-14 10:30 168 4 1000m U19 M1X Drenge U19 1X 1. Indledende
168 4 1000m U19 M1X Drenge U19 1X 2. Indledende
2021-08-14 11:00 101 5 250m U13 W/M 1X-Edon Piger/drenge U13 1X-Edon 1. Afdeling
101 5 250m U13 W/M 1X-Edon Piger/drenge U13 1X-Edon 2. Afdeling
2021-08-14 13:00 102 5 500m U14 M1X Drenge U14 1X A Finale
2021-08-14 13:05 103 6 500m U15 M1X Drenge U15 1X A Finale
2021-08-14 13:10 104 5 500m U15 W2X Piger U15 2X A Finale
2021-08-14 13:15 105 4 1000m U17 M4X Drenge U17 4X A Finale
2021-08-14 13:20 106 6 1000m U17 W2X Piger U17 2X A Finale
2021-08-14 13:25 107 6 1000m M1X Mænd 1X A Finale
2021-08-14 13:30 108 6 1000m W1X Kvinder 1X A Finale
2021-08-14 13:35 121 6 500m U15 M2X Drenge U15 2X A Finale
2021-08-14 13:40 122 3 500m U15 W4X Piger U15 4X A Finale
2021-08-14 13:45 123 5 1000m U17 M2X Drenge U17 2X A Finale
2021-08-14 13:50 124 6 1000m U16 W1X Piger U16 1X A Finale
2021-08-14 13:55 125 5 1000m U17 W1X Piger U17 1X A Finale
2021-08-14 14:00 126 2 1000m M2X Mænd 2X A Finale
2021-08-14 14:05 127 4 1000m U19 M2X Drenge U19 2X A Finale
2021-08-14 14:10 129 2 1000m M2- Mænd 2- A Finale
2021-08-14 14:12 0 Distance unset unknown unknown A Finale
2021-08-14 14:15 131 6 1000m W2X/2- Kvinder 2X/2- A Finale
2021-08-14 14:20 132 5 1000m Masters W/M 1X Masters Kvinder/mænd Masters 1X (Handicap tidsberegning) 1. Afdeling
2021-08-14 14:25 142 5 500m U14 W1X Piger U14 1X A Finale
2021-08-14 14:30 143 6 500m U15 W1X Piger U15 1X A Finale
2021-08-14 14:35 144 5 1000m U16 M1X Drenge U16 1X A Finale
2021-08-14 14:40 145 6 1000m U17 M1X Drenge U17 1X A Finale
2021-08-14 14:45 147 2 1000m M4X/4- Mænd 4X/4- A Finale
2021-08-14 15:00 149 1 1000m U19 W4X/4- Piger U19 4X/4- A Finale
150 2 1000m W4X/4- Kvinder 4X/4- A Finale
2021-08-14 15:10 146 2 1000m U17 W4X Piger U17 4X A Finale
2021-08-14 15:15 151 4 1000m Masters W/M 2X Masters Kvinder/mænd Masters 2X (Handicap tidsberegning) 1. Afdeling
151 3 1000m Masters W/M 2X Masters Kvinder/mænd Masters 2X (Handicap tidsberegning) 2. Afdeling
2021-08-14 15:20 0 Distance unset unknown unknown 1. Afdeling
2021-08-14 15:25 161 3 250m U15 M1X-Edon Drenge U15 1X-Edon 1. Afdeling
141 1 250m U15 W1X-Edon Piger U15 1X-Edon 1. Afdeling
2021-08-14 15:30 162 5 250m U13 M1X Drenge U13 1X A Finale
2021-08-14 15:35 163 6 250m U13 W1X Piger U13 1X A Finale
2021-08-14 15:40 164 3 500m U15 M4X Drenge U15 4X A Finale
2021-08-14 15:45 165 5 1000m U17 W2- Piger U17 2- A Finale
2021-08-14 15:50 168 6 1000m U19 M1X Drenge U19 1X A Finale
2021-08-14 16:00 172 2 1000m M1X Mænd 1X A Finale
2021-08-14 16:05 171 2 1000m LW1X Kvinder letvægt 1X A Finale
173 2 1000m W1X Kvinder 1X A Finale
2021-08-14 16:10 174 4 1000m U17 M2- Drenge U17 2- A Finale
2021-08-14 16:15 175 4 1000m Masters W/M 4X/4- Masters Kvinder/mænd Masters 4X/4- (Handicap tidsberegning) 1. Afdeling
2021-08-14 16:20 177 3 500m U13 W/M 2X Piger/drenge U13 2X 1. Afdeling
2021-08-14 16:25 178 4 1000m W/M 8+ Kvinder/mænd 8+ A Finale
2021-08-15 08:30 0 Distance unset unknown unknown 1. Indledende
0 Distance unset unknown unknown 2. Indledende
0 Distance unset unknown unknown 2. Indledende
2021-08-15 08:40 221 4 500m U15 M2X Drenge U15 2X 1. Indledende
221 4 500m U15 M2X Drenge U15 2X 2. Indledende
2021-08-15 08:50 224 5 1000m U17 W1X Piger U17 1X 1. Indledende
224 4 1000m U17 W1X Piger U17 1X 2. Indledende
2021-08-15 09:00 242 6 500m U15 W1X Piger U15 1X 1. Indledende
242 5 500m U15 W1X Piger U15 1X 2. Indledende
2021-08-15 09:10 244 6 1000m U17 M1X Drenge U17 1X 1. Indledende
244 5 1000m U17 M1X Drenge U17 1X 2. Indledende
2021-08-15 09:20 268 4 1000m U19 M1X Drenge U19 1X 1. Indledende
268 4 1000m U19 M1X Drenge U19 1X 2. Indledende
2021-08-15 09:40 201 5 250m U13 W/M 1X-Edon Piger/drenge U13 1X-Edon 1. Afdeling
201 5 250m U13 W/M 1X-Edon Piger/drenge U13 1X-Edon 2. Afdeling
2021-08-15 11:00 202 6 500m U15 M1X Drenge U15 1X A Finale
202 0 500m U15 M1X Drenge U15 1X B Finale
2021-08-15 11:05 204 6 500m U15 W2X Piger U15 2X A Finale
2021-08-15 11:10 205 4 1000m U17 M4X Drenge U17 4X A Finale
204 0 500m U15 W2X Piger U15 2X B Finale
2021-08-15 11:15 206 6 1000m U17 W2X Piger U17 2X A Finale
2021-08-15 11:20 207 5 1000m M1X Mænd 1X A Finale
2021-08-15 11:25 208 6 1000m W1X Kvinder 1X A Finale
265 1 1000m U17 W2- Piger U17 2- A Finale
2021-08-15 11:30 221 4 500m U15 M2X Drenge U15 2X B Finale
2021-08-15 11:35 221 4 500m U15 M2X Drenge U15 2X A Finale
2021-08-15 11:40 222 4 500m U15 W4X Piger U15 4X A Finale
2021-08-15 11:45 223 6 1000m U17 M2X Drenge U17 2X A Finale
2021-08-15 11:50 224 4 1000m U17 W1X Piger U17 1X B Finale
2021-08-15 11:55 224 5 1000m U17 W1X Piger U17 1X A Finale
2021-08-15 12:00 226 2 1000m M2X Mænd 2X A Finale
229 1 1000m M2- Mænd 2- A Finale
2021-08-15 12:05 227 4 1000m U19 M2X Drenge U19 2X A Finale
2021-08-15 12:10 231 6 1000m W2X/2- Kvinder 2X/2- A Finale
2021-08-15 12:15 232 4 1000m Masters W/M 1X Masters Kvinder/mænd Masters 1X (Handicap tidsberegning) 1. Afdeling
241 1 250m U15 W1X-Edon Piger U15 1X-Edon 1. Afdeling
2021-08-15 12:17 0 Distance unset unknown unknown A Finale
2021-08-15 12:20 242 4 500m U15 W1X Piger U15 1X B Finale
2021-08-15 12:25 242 6 500m U15 W1X Piger U15 1X A Finale
2021-08-15 12:30 244 4 1000m U17 M1X Drenge U17 1X B Finale
2021-08-15 12:35 244 5 1000m U17 M1X Drenge U17 1X A Finale
2021-08-15 12:40 246 1 1000m U17 W4X Piger U17 4X A Finale
2021-08-15 12:45 249 2 1000m U19 W4X/4- Piger U19 4X/4- A Finale
250 2 1000m W4X/4- Kvinder 4X/4- A Finale
2021-08-15 12:50 247 2 1000m M4X/4- Mænd 4X/4- A Finale
2021-08-15 12:52 248 2 1000m U19 M4- Drenge U19 4- A Finale
2021-08-15 12:55 251 4 1000m Masters W/M 2X Masters Kvinder/mænd Masters 2X (Handicap tidsberegning) 1. Afdeling
2021-08-15 13:00 251 4 1000m Masters W/M 2X Masters Kvinder/mænd Masters 2X (Handicap tidsberegning) 2. Afdeling
2021-08-15 13:20 0 Distance unset unknown unknown 1. Afdeling
2021-08-15 13:25 261 3 250m U15 M1X-Edon Drenge U15 1X-Edon 1. Afdeling
2021-08-15 13:30 262 4 250m U13 M1X Drenge U13 1X 1. Afdeling
2021-08-15 13:35 262 3 250m U13 M1X Drenge U13 1X 2. Afdeling
2021-08-15 13:40 263 6 250m U13 W1X Piger U13 1X 1. Afdeling
2021-08-15 13:45 268 6 1000m U19 M1X Drenge U19 1X A Finale
2021-08-15 13:55 272 2 1000m M1X Mænd 1X A Finale
2021-08-15 14:00 271 1 1000m LW1X Kvinder letvægt 1X A Finale
273 2 1000m W1X Kvinder 1X A Finale
2021-08-15 14:05 274 3 500m U15 M4X Drenge U15 4X A Finale
2021-08-15 14:10 275 3 1000m Masters W/M 4X/4- Masters Kvinder/mænd Masters 4X/4- (Handicap tidsberegning) 1. Afdeling
2021-08-15 14:15 278 6 1000m W/M 8+ Kvinder/mænd 8+ A Finale
2021-08-15 14:20 277 3 500m U13 W/M 2X Piger/drenge U13 2X 1. Afdeling
2021-08-15 22:30 202 0 500m U15 M1X Drenge U15 1X 1. Indledende